VÄLKOMMEN TILL VÅRTERMINEN 2019

Ordföranden har ordet

Så har ytterligare ett år gått och jag önskar er alla ETT GOTT NYTT ÅR. I år har vi ett par nya kurser och tror att de skall vara intressanta. Det är ju många, som är ledsna över att Jan Mohlin inte kommer att ha någon konstkurs till våren, men vi hoppas alla att han återkommer till hösten. Vår fågelkurs är mycket populär och därför har vi dubblerat den till våren. Under hösten har vi blivit informerade om att FACKLAN-huset skall rivas, men Folkuniversitetet har meddelat att flytt kan det endast bli när en termin är avslutad. Flytten av månadsmötena till Kabelgatan 9E har fungerat bra. Under hösten gick vi med i POSAM (Pensionärsorganisationerna i Kungsbacka).


Werner

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan pensionärer. Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982. I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet. Medlemsantalet är nu drygt 600.

Verksamheten leds av en styrelse. Pensionärsuniversitetet har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.