Välkommen till pensionärsuniversitetet !

Historik
Pensionärsuniversitetet i Kungsbacka är en ideell förening, som är politiskt och religiöst neutral, och som vill förmedla kunskaper och kontakter för en givande social samvaro.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet 1973, och som sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första pensionärsuniversitetet i Uppsala 1982. I Kungsbacka startade vi 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande antal kurser och övrig verksamhet. Medlemsantalet är nu ca 600.

Verksamheten leds av en styrelse. Pensionärsuniversitetet har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.