-2019

Klicka på titlarna för att läsa referat från aktiviteterna.

2019_02_25 Årsmöte
Den 25 februari hade Kungsbacka Pensionärsuniversitet årsmöte i Odd Follow logens lokaler.
Årsmötet hade ett 50 tal medlemmar som hade kommit.
Mötet inleddes med sedvanlig årsmötespunkter och hela styrelsen omvaldes men inte Gunnar Lindvall, som hade avsagt sig återval och ersattes av Ros-Marie Andreasson. Gunnar avtackades med blommor efter sina 8 år arbete i styrelsen.
Efter årsmötet informerade ordförande om kommande aktiviteter och vår medverkan i POSAM (Pensionärsorganisationernas samorganisation i Kungsbacka).
Sedan övertog Bittan och Tobias scenen med musik, som var utvald till att passa vår åldersgrupp. Tobias drog ett antal vitsar och vi förstod att han gillande Kålle och Ada, för dessa var med i merparten av vitsarna. Under denna underhållning serverades kaffe med tilltugg.
Nu ser vi fram mot näste månadsmöte den 25 mars med ” Hemlig Gäst”

Medlem

 

 Bilder och video