18/4 onsdag 07.45
Gamla turistbyrån
Kaffe, lunch och alla inträden ingår.
Boka senast 19 mars och betala senast 1 april till bg. 5024-6768. Pris 550 kronor per person