16/5 onsdag 07.45
Gamla turistbyrån
Kaffe och lunch ingår liksom speciell tågresa och inträden.
Boka senast 23 april och betala senast 1 maj till bg. 5024-6768. Pris 550 kronor per person