Kungsbacka
Pensionärsuniversitet

Bli medlem!

Medlem i Pensionärsuniversitetet i Kungsbacka blir du genom att betala medlemsavgiften som för år 2017 är 150 kr. Medlemsavgiften avser kalenderår. Betalas via bankgiro 5024-6768.

Ange namn, adress, telefon och om möjligt e-postadress.

Alla som är pensionärer, av ålder eller förtida, är välkomna som medlemmar.

Många blir medlem i samband med att man anmäler sig till en kurs. Observera att då ska kursavgiften betalas till det bankgironummer som anges på fakturan medan medlemsavgiften betalas till PUs bankgiro, se numret ovan.

Alltså två inbetalningar till två olika bankgironummer!