Filmer

Pensionärsuniversitetets program för hösten 2018 skickas till medlemmarna i månadsskiftet juli/augusti. Informationen på hemsidan kommer då också att uppdateras. Den 13/8 kl 9.30 när PUs expedition öppnar för hösten startar också möjligheten att anmäla sig till kurser och andra aktiviteter via hemsidan.