Kungsbacka
Pensionärsuniversitet

Försäkring

Pensionärsuniversitetet Kungsbacka har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam. Försäkringen har nummer K 66160.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när medlem deltar i föreningens verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa arrangerad av Pensionärsuniversitetet i Kungsbacka.

Försäkringen skall ses som ett komplement till din egen olycksfallsförsäkring, eftersom ersättningsnivåerna inte är lika höga som i en privat olycksfallsförsäkring.

Om du råkar ut för skada, när du deltar i föreningens verksamhet, ska du kontakta Folksam tel. 0771 960 960

Ytterligare information om försäkringen finns här:
Förs info K66160 pensionärer 2015 (003)(1)