Försäkring

  • Olycksfallsförsäkring

Pensionärsuniversitetet har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam. Försäkringen har nummer K66160.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när medlem deltar i föreningens verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa arrangerad av Pensionärsuniversitetet.

Försäkringen skall ses som ett komplement till din egen olycksfallsförsäkring, eftersom ersättningsnivåerna inte är lika höga som i en privat olycksfallsförsäkring.

Försäkringens omfattning och fullständiga försäkringsvillkor finns här.  Om du råkar ut för skada, när du deltar i föreningens verksamhet, ska du kontakta Folksam tel. 0771 960 960