Främmande språk

  • Främmande språk

    Ämne                                Ansvarig                     Dag      Tid           Start   Tim  Avgift

1 Engelska, konvers B2/C1  Marina Abate Harvey   tis     09.30-11.00   30/1     24    550 kr

2 Engelska, konvers B2/C1  Herta Touché                ons    10.00-11.30     7/2     24    450 kr

3 Engelska, konvers B2/C1  Marina Abate Harvey  tis      11.15-12.45     30/1     24    550 kr

4 Tyska, bokcirkel C1 med   Ilse Bergstrand             tis      10.00-11.30    30/1     24     550 kr
samtida tysk litteratur
5 Franska, lätt konvers B2   Marina Abate Harvey  mån  12.15-13.45     29/1     24     550 kr

6 Franska, lätt konvers A2   Marina Abate Harvey  fre     12.00-13.30     2/2      24     550 kr

7 Italienska, nybörjare A1    Marina Abate Harvey   fre     13.45-15.15      2/2      24     550 kr
termin 2

8 Italienska, forts B1/B2      Marina Abate Harvey   mån  10.30-12.00   29/1     24     550 kr

9 Italienska, konvers B2      Marina Abate Harvey    tis      13.00-14.30  30/1      24     550 kr

10 Spanska, nybörjare         Fernando Lorca              tis       14.15-15.45    30/1     24     550 kr

11 Spanska, A2 term 5         Fernando Lorca              mån    11.45-13.15     29/1    24     550 kr

12 Spanska, B1 term 8        Fernando Lorca               tis       09.15-11.30     30/1    36     950 kr

13 Spanska, forts C1            Fernando Lorca              mån    09.15-11.30     29/1     36     950 kr

Anmälan till cirklarna görs till PUs expedition.

Kallelse får du från Folkuniversitetet. Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura.
Betala till det bankgironummer som anges på fakturan, INTE till PU:s vanliga bankgironummer.

  • Nivåskala för språkcirklar

Våra språkcirklar är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå fraser och enklare ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått Innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).