Kungsbacka
Pensionärsuniversitet

Kurser ht 2017

Hur man anmäler sig till en kurs. Och om avbokningsregler. klicka här.
Osäker på din nivå? Läs mer i avsnittet om nivågrupper.

Språk och litteratur

Engelska
Tyska
Franska
Italienska
Spanska
Litteratur
Internationella låneord

Konst och musik, skulptur och och snickeri

Akvarell
Oljemålning
Körsång
Träslöjd
Skulptur
Opera

Fåglar

Fågelkurs
———————————————————————————————————————

Engelska

Engelska Lärare: Se varje kurs

1 Engelska, konversation tis 09.30-11.00
Lärare: Kurs 1 Marina Abate Harvey
Kursstart: 29/8 Timmar: 24
Avgift: 550 kr

2 Engelska, konversation ons 10.00-11.30
Lärare: Kurs 2 Herta Touché
Kursstart: 27/9 Timmar: 20
Avgift: 450 kr

3 Engelska, konversation tis 11.15-12.45
Lärare: Kurs 3 Marina Abate Harvey
Kursstart: 29/8 Timmar: 24
Avgift: 550 kr
Till sidans topp

Tyska

Tyska Lärare: Ilse Bergstrand
4 Tyska, fortsättning tis 10.00-11.30
Kursstart: 12/9 Timmar: 24
Avgift: 550 kr
Till sidans topp

Franska

Franska Lärare: Marina Abate Harvey
5 Franska, konversation mån 12.15-13.45
Kursstart: 28/8 Timmar: 24
Avgift: 550 kr

6 Franska, lätt konversation fre 12.00-13.30
Kursstart: 1/9 Timmar: 24
Avgift: 550 kr
Till sidans topp

Italienska

Italienska: Lärare: Marina Abate Harvey
27 Italienska, nybörjare fre 13.45-15.15
Kursstart: 1/9 Timmar: 24
Avgift: 550 kr

7 Italienska, fortsättning mån 10.30-12.00
Kursstart: 28/8 Timmar: 24
Avgift: 550 kr

8 Italienska, konversation tis 13.00-14.30
Kursstart: 29/8 Timmar: 24
Avgift: 550 kr
Till sidans topp

Spanska

Spanska Lärare: Fernando Lorca
24 Spanska, nybörjare tis 16.45-18.15
Kursstart: 5/9 Timmar: 24
Avgift: 550 kr

9 Spanska, A1 termin 4 mån 11.45-13.15
Kursstart: 4/9 Timmar: 24
Avgift: 550 kr

10 Spanska, forts termin 7 tis 09.15-11.30
Kursstart: 5/9 Timmar: 36
Avgift: 950 kr

11 Spanska, avancerad mån 09.15-11.30
Kursstart: 4/9 Timmar: 36
Avgift: 950 kr
Till sidans topp

Litteratur Lärare: Anna Blomberg
12 Litteratur 1, 6 ggr, udda vecka ons 10.00-11.30
Kursstart: 13/9 Timmar: 12
Avgift: 275 kr

13 Litteratur 2, 6 ggr, udda vecka tors 10.00-11.30
Kursstart: 14/9 Timmar: 12
Avgift: 275 kr

14 Litteratur 3, 6 ggr, jämn vecka tors10.00-11.30
Kursstart: 21/9 Timmar: 12
Avgift: 275 kr
Till sidans topp

Låneord

Internationella låneord Lärare: Anita Verendel

15 Internationella lånord tors 10.30-12.00
Vi tar upp intressanta lånord som kommit in i svenskan under olika tider.
Kursstart: 21/9 Timmar: 20
Avgift: 450 kr

16 Internationella lånord, fortsättningskurs fre 10.30-12.00
Vi tar upp intressanta lånord som kommit in i svenskan under olika tider.
Kursstart: 22/9 Timmar: 20
Avgift: 450 kr
Till sidans topp

Akvarell

Akvarell Lärare: Anna-Karin Löf

17 Akvarell tors 10.00-12.30
Kursstart: 14/9 Timmar: 30
Avgift: 625 kr
Till sidans topp

Oljemålning

Oljemålning Lärare:Karin Westin

18 Oljemålning tors 10.00-12.30
Kursstart: 21/9 Timmar: 30
Avgift: 625 kr
Till sidans topp

Körsång

Körsång Ledare: Karin Westin, Hans Kindgren
19 Sjung i kör med Refrängen ons 10.00-12.00
Kursstart: 6/9 Timmar: 20
Avgift: 425 kr
Lokal: Tölö församlingshem
Till sidans topp

Träslöjd

Träslöjd Lärare: Sven Bildtsén
20 Träslöjd tors 16.30-19.00
Kursstart: 14/9 Timmar: 30
Avgift: 625 kr
Lokal: Maleviksskolans slöjdsal
Till sidans topp

Opera

Opera Lärare: Fernando Lorca för samtliga operakurser

25 En resa i operans värld 1 mån 16.00-18.15
Kursstart: 4/9 Timmar: 30
Avgift: 800 kr
Från operans ursprung i Florens via Monteverdi till Händel och den neapolitanska operan med dess
kastratdyrkan. Vidare till uppkomsten av Pergolesis komiska opera och den franska operans lyriska
tragedier. Resan fortsätter med Glucks operareform och avslutas med Mozarts revolutionsoperor.
Opera att förstå och njuta av.

21 En resa i operans värld 2, fortsättning tis 11.45-14.00

Vi fortsätter att upptäcka den rika operalitteraturen från 1800-talet med Dvořák och Göteborgs-
bekantingen Smetana, som representanter för den nationella strömningar som florerade under andra
hälften av seklet. Vidare med opéra comique med Carmen av Bizet. Vi fördjupar oss i den italienska Belcantostilen och från Ryssland bekantar vi oss med Borodin och Mussorgsky. Resan går vidare till Puccini för att landa hos R Strauss och hans senromantiska mästerverk. Opera att förstå och njuta av.
Kursstart: 5/9 Timmar: 30 Ny tid för kursstart: 19/9 
Avgift: 800 kr

22 En resa i operans värld 3 fortsättning, tis 14.15-16.30
Vi fortsätter att upptäcka den rika och komplexa 1900-talsoperan. Som exempel kommer vi att
botanisera ur amerikanen P. Glass och hans minimalistiska operor. Som kontrast lyssnar vi till Poulenc
och giganterna Prokofiev och Sjtjedrin. Resan går vidare med spanjoren Manuel de Falla och Boleros kompositör Ravel med mera. Opera att förstå och njuta av.
Kursstart: 5/9 Timmar: 30
Avgift: 800 kr

23 Italiensk Opera Andra terminen mån 13.30-15.45
Kursstart: 4/9 Timmar: 30
Avgift: 800 kr
Till sidans topp

Skulptur

Skulptur Lärare: Jan Molin
28 Skulptur mån 10.30-12.00
Lärare: Jan Molin
En resumé från tidiga kultbilder till renässansen, 1800-tal och den moderna konsten med tyngdpunkt på nutida skulptur

Kursstart: 16/10 Timmar: 12
Avgift: 375 kr
Till sidans topp

Fågelkurs

Fågelkurs Lärare: Anne-Lis o Hugo Krantz

26 Fågelkurs ons 10.00-12.00
Kursstart: 30/8 Timmar: 20
Avgift: 450 kr

Inomhus: 30/8, 27/9 och 11/10 och i fält: 6/9, 4/10 och 18/10. Den 6/9 åker vi till Lis mosse vid
Falkenberg för att se rovfåglar och sedan besöker vi Glommen för att se vadare. Tid 4-5 timmar inkl. restid.
De två andra utebesöken kommer vi att bestämma på kursen. De kommer att vara 3 timmar.
Oömma kläder. OBS! Inte för rörelsehindrade.

Inomhus genomgång av ett antal för säsongen aktuella fåglar. På den följande utomhusexkursionen får gruppen, förhoppningsvis, se en del av dessa fåglar. Detta är en elementär kurs, som är anpassad till deltagare med fågelintresse, men som inte tidigare har studerat ämnet.
Kursstart: 30/8 Timmar: 20
Avgift: 450 kr
Till sidans topp

Att anmäla sig till en kurs

 

Anmälan till kursen görs till PUs expedition (kontaktuppgifter här). Kallelse till din kurs får du från Folkuniversitetet. Kursavgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura. Avgiften varierar på grund av olika timantal och lokalhyra.

Notera att kursavgiften ska betalas till det bankgironummer som står på fakturan. Inte till PUs vanliga bankgironummer.

Anmälan är bindande. Kursavgiften skall betalas, om du inte avanmäler dig till expeditionen före kursstart.

Är man osäker får man vara med på en lektion för att se om det är rätt nivå. När det gäller avanmälan till kurser följer vi Folkuniversitetets princip, d.v.s. om man börjat en kurs men hoppar av återbetalas inte avgiften.

Det kan hända att en kurs ställs in. Normalt krävs minst sex deltagare.
Till sidans topp

Nivåskala

Våra språkkurser är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå fraser och enklare ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått Innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).
Till sidans topp