Litteratur svenska språket

  • Litteratur och svenska språket

     Ämne                          Ansvarig                   Dag        Tid                  Start  Tim    Avgift

14 Litteratur 1, 8 ggr        Anna Blomberg           ons         10.00-11.30     17/1     16    375 kr
udda vecka

15 Litteratur 2, 6 ggr       Anna Blomberg           tors         10.00-11.30    18/1      12    275 kr
udda vecka

16 Litteratur 3, 6 ggr       Anna Blomberg           tors         10.00-11.30    25/1      12    275 kr jämn vecka

17 Nobelpristagare          Anna Blomberg            fre           10.00-11-30     9/2      12     275 kr
Den senaste är Ishiguro. Men vem var den förste? En titt på alla dem som varit nobelpristagare i litteratur sedan 1901.

18 Internationella lånord  Anita Verendel         tors          10.30-12.00     1/2      20    450 kr
Vi tar upp intressanta lånord som kommit in i svenskan under olika tider.

19 Internationella lånord,  Anita Verendel         fre           10.30-12.00    2 /2      20    450 kr
fortsättning.
Vi tar upp intressanta lånord som kommit in i svenskan under olika tider.

Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura.
Betala till det bankgironummer som anges på fakturan, INTE till PU:s vanliga bankgironummer.