Månadsmöten vt 2019

Månadsmöten Kl 14.00 i Odd Fellows lokal, Kabelgatan 9E Kaffe / te med dopp serveras. Anmälan till månadsmöten behövs ej. Kom i god tid för att vara säker på att få plats.
Entré 40 kr. Medlemskort ska kunna uppvisas.

25 februari Årsmöte

 Dagordning

Pensionärsuniversitet i Kungsbacka Måndagen den 25 februari 2019 kl. 14.00 på Odd Fellow, Kabelgatan 9E.
Pensionärsuniversitetet bjuder på kaffe/te med bröd efter årsmötet.
1. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet och val av sekreterare för mötet
4. Val av justare och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
6. Kassörens ekonomiska redogörelse för föregående år
7. Revisionsberättelse för föregående år
8. Beslut om överskott/underskott från föregående år
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisorer och suppleant för ett år
13. Val av valberedning
14. Val av programkommitté görs av styrelsen
15. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter för nästa år
16. Ärende som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling
17. Övriga frågor som inkommit till styrelsen från medlemmar senast två veckor före årsmötet.
18. Avslutning
 
Efter årsmötet underhållning med musik och roliga historier av Bittan och Tobias.

25 mars Vem är vår berömda gäst ?
OBS! kl 13.30

En STOR svensk film- och teaterstjärna besöker oss. Han startade sin karriär hos Kar de Mumma på Folkan i Stockholm. Du kommer att få en härlig upplevelse!

15 april Refrängen

I väntan på våren underhåller PU:s kör med vårvisor under ledning av Karin Westin och Hans Kindgren.

20 maj Folk och fåglar

Journalisten och biologen Anders Wirdheim talar om relationer mellan människor och fåglar genom tiderna.
Varför anses vissa fåglar vara orena, och vilka fåglar har hållits heliga?
Varför och när skedde detta?
Fåglar användes också som symboler, i allt från nationalsånger till varumärken.

OBS. LOKAL för månadsmötena

Sedan hösten 2018 har vi ny lokal på Kabelgatan 9E, logen Odd Fellows lokal. Lokalen ligger på baksidan av samma hus som Varlarestaurangen.
Med buss
Buss nr 1 från stationen till hållplats Bengtsgårdsgatan. Gå till vänster om Elonhuset.
Med bil:
Från Varlavägen sväng vänster in på Tölöleden och första till vänster och du är på Kabelgatan. Från Tölö tvärled sväng höger innan du kommer fram till rondellen vid Varlavägen.