Studera kultur, opera, konst och fåglar

     Ämne                    Ansvarig                                  Dag   Tid                Start Tim  Avgift

20 Fågelcirkel        Anne-Lis och Hugo Krantz         ons     10.00-12.00   28/2   24    550 kr
Inomhus: 28/2 och 11/4 och i fält 14/3,28/3,25/4 och 9/5. Sluttiden på exkursionerna kan variera pga.
väder och tillgång på fåglar 3 -4 timmar inkl. resväg Platserna som bestäms efter hand, är i Kungsbackatrakten och utmed Hallandskusten. Oömma och varma kläder. Medtag om möjligt kikare.
OBS. Inte för rörelsehindrade.
Inomhusgenomgång av för säsongen aktuella fåglar. Vi kommer att såväl se på bilder, som att lyssna
till deras vårsång. På efterföljande exkursioner hoppas vi få se och höra en del av dessa fåglar.
Detta är en elementär cirkel, som är anpassad till deltagare med fågelintresse, men som inte tidigare studerat ämnet.

21 En resa i operans värld 1  Fernando Lorca       mån     16.00-18.15    29/1    30      800 kr
Från operans ursprung i Florens via Monteverdi till Händel och den neapolitanska operan med dess
kastratdyrkan. Vidare till uppkomsten av Pergolesis komiska opera och den franska operans lyriska
tragedier. Resan fortsätter med Glucks operareform och avslutas med Mozarts revolutionsoperor.
Opera att förstå och njuta av.

22 En resa i operans värld 2   Fernando Lorca        tis      11.45-14.00    30/1    30      800 kr
fortsättning
Vi fortsätter att upptäcka den rika operalitteraturen från 1800-talet med Dvořák och Göteborgs-
bekantingen Smetana, som representanter för den nationella strömningar som florerade under andra
hälften av seklet. Vidare med opéra comique med Carmen av Bizet. Vi fördjupar oss i den italienska Belcantostilen och från Ryssland bekantar vi oss med Borodin och Mussorgsky. Resan går vidare till
Puccini för att landa hos R Strauss och hans senromantiska mästerverk. Opera att förstå och njuta av.

23 Italiensk Opera                Fernando Lorca         mån    13.30-15.45     29/1     30     800kr Andra terminen

24 Konstmuseer i Europa    Jan Molin                   mån    10.30-12.00     12/2     14    425kr
Vad innehåller de för konst? Vilken arkitektur präglar dem? Vilka är värda att besöka?

Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura.
Betala till det bankgironummer som anges på fakturan, INTE till PU:s vanliga bankgironummer.