Studiecirklar, kurser vt 2019

För att få delta i en cirkel skall man vara/bli medlem av Pensionärsuniversitet, Kungsbacka.
Studiecirklarna äger rum på Norra Torggatan 8, om ingen annan lokal angetts.
I samtliga språkcirklar försöker vi kombinera inlärningens fyra element:
Högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.

Anmälan till cirklar
Anmälningar till cirklar/kurser görs via  formuläret nedan eller per telefon till expeditionen.
Om du har skrivit upp dig på en återanmälningslista för en cirkel ska du INTE boka den cirkeln här också, men om du fått förhinder, var snäll och meddela expeditionen snarast. Det kan finnas kö till cirkeln.
Kallelse får du från Folkuniversitetet. Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura. Betala INTE till Pensionärsuniversitetets ordinarie bankgiro!
Anmälan till en cirkel är bindande, och avgiften skall betalas om du inte avanmäler dig till expeditionen före kursstart. Är man osäker får man vara med på en lektion för att se om det är rätt nivå  (Se  Nivåinformation ). Vi följer Folkuniversitetets princip, d.v.s. om man börjat en kurs men avbryter den återbetalas inte avgiften.

Främmande språk

Engelska

Engelska, konversation B2/C1 Kurs 991031 
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs-, hörförståelse och grammatikövningar.
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid tis. 09.30 – 11.00 12 ggr 24 tim. start 29/1
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Engelska konversation B2/C1 Kurs 991032
Genomgång av lättare engelsk litteratur och konversation
Kursledare Herta Touché
Tid ons. 10.00-11.30 10 ggr 20 tim. start 6/2
Avgift 500 kronor och högst 12 deltagare

Engelska konversation B2/C1 Kurs 991033
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket,samt läs-, hörförståelse och grammatikövningar
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid tis. 11.15 – 12.45 12 ggr 24 tim. start 29/1
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Tyska

Tyska bokcirkel C1 Kurs 991034
Vi läser och diskuterar moderna författare från de tyskspråkiga länderna. I
samband med texten tar vi upp aktuell grammatik och målinriktade muntliga övningar.
Kursledare Ilse Bergstrand
Tid tis. 10.00-11.30 12 ggr 24 tim. start 16/1
Pris 600 kronor och högst 12 deltagare
(2018 gjordes en Wienresa med deltagare från tyska bokcirkeln, se bilder och reseberättelse .)

Franska

Franska lätt konversation B2 Kurs 991035
Kursen innehåller många talövningar samt läs-, skriv- och hörförståelse med grammatiska övningar.
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid mån. 12.15 – 13.45 12 ggr 24 tim. start 28/1
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Franska lätt konversation A2 Kurs 961820
Kursen innehåller talövningar samt skriv-, läs- och hörförståelse med grammatiska övningar.
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid fre. 12.00 -13.30 12 ggr 24 tim. start 1/2
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Italienska

Italienska nybörjare A1 termin 3 Kurs 991037
Kursen innehåller talövningar samt skriv-, läs- och hörförståelse med grammatiska övningar.
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid fre. 13.45 – 15.15 12ggr 24 tim. start 1/2
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Italiensk lätt konversation B1 Kurs 991040
Kursen innehåller talövningar samt skriv-, läs- och hörförståelse med grammatiska övningar.
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid mån. 10.30 – 12.00 12 ggr 24 tim. start 28/1
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Italienska konversation B2 Kurs 991042
Kursen innehåller talövningar samt skriv-, läs- och hörförståelse med grammatiska övningar.
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid tis. 13.00 – 14.30 12 ggr 24 tim. start 29/1
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Spanska

Spanska nybörjare termin 3 Kurs 991044
Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.
Kursledare Fernando Lorca
Tid tis. 14.00 – 15.30 12 ggr 24 tim. start 29/1
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Spanska A 2 termin 7 Kurs 991045
Vi kombinerar högläsning/uttal grammatik, textförståelse och dialog. Kursledare Fernando Lorca
Tid mån. 11.45 – 13.15 12 ggr 24 tim. start 28/1
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Spanska avancerad Kurs 991048
Vi kombinerar högläsning/uttal grammatik, textförståelse och dialog. Kursledare Fernando Lorca
Tid mån. 09.15 – 11.30 12 ggr 36 tim. start 28/1
Avgift 900 kronor och högst 12 deltagare

Nivåskala för språkcirklar

Våra språkcirklar är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

Litteratur och svenska språket

Litteratur 1 Kurs 991049
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter om det vi läser.
Kursledare Anna Blomberg
Tid ons. 10.00 – 11.30 udda veckor 8 ggr 16 tim. start 30/1
Avgift 425 kronor och högst 12 deltagare

Litteratur 2 Kurs 991050
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter om det vi läser. Kursledare Anna Blomberg
Tid tors. 10.00 – 11.30 udda veckor 6 ggr 12 tim. start 31/1
Avgift 325 kronor och högst 12 deltagare

Litteratur 3 Kurs 991052
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter om det vi läser. Kursledare Anna Blomberg
Tid tors. 10.00 – 11.30 jämna veckor 6 ggr 12 tim. start 7/2
Avgift 325 kronor och högst 12 deltagare

Internationella lånord termin 7 Kurs 991054
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Kursledare Anita Verendel
Tid tors. 10.30 – 12.00 10 ggr 20 tim. start 7/2
Avgift 500 kronor och högst 12 deltagare

Internationella lånord fortsättning Kurs 991055
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Kursledare Anita Verendel
Tid fre. 10.30 – 12.00 10 ggr 20 tim. start 8/2
Avgift 500 kronor och högst 12 deltagare

Opera, målning, körsång, fåglar, 
Qi-gong .

En resa i operans värld 3 Kurs 991059
Vi fortsätter att upptäcka den rika operalitteraturen från sena 1800-talet t.ex. Arriogo Boitos försök att förnya den italienska operan. Bizets Pärlfiskarna och franska tradition, den sena Verdi. Vi bekantar oss också med Wagners Tristan och Isolde. Opera att förstå och njuta av.
Kursledare Fernando Lorca
Tid tis. 11.30 – 13.45 12 ggr 36 tim. start 5/2
Avgift 900 kronor och högst 15 deltagare

Italiensk opera Kurs 961876
Vi fortsätter att upptäcka den italienska operans historia. .
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån. 13.30 – 15.45 10 ggr 30 tim. start 3/9
Avgift 850 kronor och högst 15 deltagare

Akvarell Kurs 991065
Vi jobbar med vatten och färg, gläds åt och förvånas över alla möjligheter som bjuds.
Kursledare Anna-Karin Löf
Tid tors. 10.00 – 12.30 10 ggr 30 tim. start 7/2
Avgift 675 kronor och högst 10 deltagare

Oljemålning Kurs 991070
Vi målar, diskuterar och låter fantasin flöda.
Kursledare Karin Westin
Tid tors. 10.00-12.30 10 ggr 30 tim. start 7/2
Avgift 675 kronor och högst 10 deltagare

Refrängen, körsång Kurs 991067
Vi sjunger unisont och i stämmor.
Kursledare Karin Westin och Hans Kindgren
Tid ons. 12.30 – 14.30 Lokal Tölö Församlingshem
Avgift 500 kronor och högst 20 deltagare 20 tim. start 6/2

Fågelcirkel Kurs 991069
Inomhus 27/2 och 27/3, i fält 13/3, 10/4, 8/5 och 15/5, 6 ggr. Exkursionerna startar kl.08.30 alt. 9.00 och kan pågå till mellan kl. 12.00 och 14.00 beroende på val av mål i Kungsbacka- eller Varbergstrakten. Ta med varma kläder och fika samt kikare om möjligt. OBS. Inte för rörelsehindrade. Inomhusgenomgång av för säsongen aktuella fåglar. På efterföljande exkursioner hoppas vi få se dessa fåglar. Detta är en elementär cirkel, som är anpassad till deltagare med fågelintresse och som inte tidigare studerat ämnet.
Kursledare Anne-Liz och Hugo Krantz
Tid 10.00 -12.00 och ute kl. 08.30 eller 09.00 till senast kl. 14.00. 24 tim. start 27/2
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare.

Fågelcirkel Kurs 991071
Inomhus 1/3 och 29/3, i fält 15/3, 12/4, 10/5 och 17/5. 6 ggr. Exkursionerna startar kl.08.30 alt. 9.00 och kan pågå till mellan kl. 12.00 och 14.00 beroende på val av mål i Kungsbacka- eller Varbergstrakten. Ta med varma kläder och fika samt kikare om möjligt. OBS. Inte för rörelsehindrade. Inomhusgenomgång av för säsongen aktuella fåglar. På efterföljande exkursioner hoppas vi få se dessa fåglar. Detta är en elementär cirkel, som är anpassad till deltagare med fågelintresse och som inte tidigare studerat ämnet.
Kursledare Anne-Liz och Hugo Krantz
Tid 10.00 -12.00 och ute kl. 08.30 eller 09.00 till senast kl. 14.00. 6 ggr.
24 tim. start 1/3
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Sparvhöken har slagit en koltrast, foto Margareta Byström

För att må bra
Qi-gong kurs 991064
För själen och kroppen. Avslappningsövningar som motverkar stress och främjar cirkulationen.
Kursledare Britta Rytinki
Tid tis. 10.00 – 11.00 11 ggr 11 tim. start 5/2
Lokal Pensionärsuniversitetets lokal, Norra Torggatan 8
Avgift 275 kronor och högst 12 deltagare

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap och skapar något nytt tillsammans. Syftet är att varje individ ska utvecklas. Det finns inga prov eller betyg. Men det brukar bli goda resultat eftersom alla deltagare är engagerade. Antingen kursen handlar om fågelskådning eller operamusik eller är en konversationskurs i engelska så brukar det uppstå ett gott kamratskap mellan deltagarna.

Kursavgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura.
Betala till det bankgironummer, som anges på fakturan, INTE till PU:s bankgironummer.

Anmälningsformulär

Namn och E-postadress måste finnas i Pu:s medlemsregister.
Ansökan om medlemskap eller uppdatering av medlemsuppgifter görs här .

Välj kurs

Kursdeltagare

Postadress

E-postadress

Personnummer ÅÅMMDD-XXXX

Telefonnr

När du klickar på Skicka sänds dessa anmälningsuppgifter till Fu-Kungsbackas expedition