Studiecirklar, kurser

Pensionärsuniversitetets program för hösten 2018 skickas till medlemmarna i månadsskiftet juli/augusti. Informationen på hemsidan kommer då också att uppdateras. Den 13/8 kl 9.30 när PUs expedition öppnar för hösten startar också möjligheten att anmäla sig till kurser och andra aktiviteter via hemsidan.

För att få delta i en cirkel skall man vara/bli medlem av Pensionärsuniversitetet.
Studiecirklarna äger rum på Norra Torggatan 8, om ingen annan lokal angetts.
I samtliga språkcirklar försöker vi kombinera inlärningens fyra element:
Högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog

Anmälningar till cirklar görs per telefon till/besök på expeditionen eller via mejl. Om du återanmälde dig förra terminen, men fått förhinder, var snäll och meddela expeditionen snarast. Det kan finnas kö till kursen.

Kallelse får du från Folkuniversitetet. Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura. Avgiften varierar på grund av olika timantal och lokalhyra.

Anmälan till en kurs är bindande, och avgiften skall betalas om du inte avanmäler dig till expeditionen före kursstart. Är man osäker får man vara med på en lektion för att se om det är rätt nivå. När det gäller anmälan till kurser följer vi Folkuniversitetets princip, d.v.s. om man börjat en kurs men hoppar av återbetalas inte avgiften.