Studiecirklar, kurser

För att få delta i en cirkel skall man vara/bli medlem av Pensionärsuniversitet, Kungsbacka.
Studiecirklarna äger rum på Norra Torggatan 8, om inget annan lokal angetts.
I samtliga språkcirklar försöker vi kombinera inlärningens fyra element:
Högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.

Anmälan till cirklar
Anmälningar till cirklar/kurser görs via  formuläret nedan eller per telefon till expeditionen.
Om du har skrivit upp dig på en återanmälningslista för en cirkel ska du INTE boka den cirkeln här också, men om du fått förhinder, var snäll och meddela expeditionen snarast. Det kan finnas kö till cirkeln.
Kallelse får du från Folkuniversitetet. Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd
faktura. Avgiften varierar på grund av olika timantal och lokalhyra.
Anmälan till en cirkel är bindande, och avgiften skall betalas om du inte avanmäler dig till
expeditionen före kursstart. Är man osäker får man vara med på en lektion för att se om det är rätt nivå  (Se  Nivåinformation ). När det gäller anmälan till kurser följer vi Folkuniversitetets princip, d.v.s. om man börjat en kurs men avbryter den återbetalas inte avgiften.

Främmande språk

Engelska

Engelska, konversation B2/C1 Kurs 961811 
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs, hörförståelse och grammatikövningar.
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid tis. 09.30 – 11.00 12 ggr 24 tim. start 4/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Engelska konversation B2/C1 Kurs 961813
Genomgång av lättare engelsk litteratur och konversation
Kursledare Herta Touché
Tid ons. 10.00-11.30 12 ggr 24 tim. start 26/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Engelska konversation B2/C1 Kurs 961814
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket,samt läs, hörförståelse och grammatikövningar
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid tis. 11.15 – 12.45 12 ggr 24 tim. start 4/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Tyska

Tyska bokcirkel C1 Kurs 961817
Vi läser och diskuterar moderna författare från de tyskspråkiga länderna. I
samband med texten tar vi upp aktuell grammatik och målinriktade muntliga
övningar.
Kursledare Ilse Bergstrand
Tid tis. 10.00-11.30 12 ggr 24 tim. start 11/9
Pris 600 kronor och högst 12 deltagare

Franska

Franska lätt konversation B2 Kurs 961818
Kursen innehåller många talövningar samt läs, skriv, hörförståelse och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid mån. 12.15 – 13.45 12 ggr 24 tim. start 3/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Franska lätt konversation A2 Kurs 961820
Kursen innehåller många talövningar samt läs, skriv, hörförståelse och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid fre. 12.00 -13.30 12ggr 24 tim. start 7/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Italienska

Italienska nybörjare A1 termin 3 Kurs 961886
Kursen innehåller många talövningar samt läs, skriv, hörförståelse och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid fre. 13.45 – 15.15 12ggr 24 tim. start 7/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Italiensk lätt konversation B1 Kurs 961823
Kursen innehåller många talövningar samt läs, skriv. Hörförståelse och
grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid mån. 10.30 – 12.00 12 ggr 24 tim. start 3/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Italienska konversation B2 Kurs 961830
Kursen innehåller många talövningar samt läs, skriv, hörförståelse och
grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Hervey
Tid tis. 13.00 – 14.30 12 ggr 24 tim. start 4/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Spanska

Spanska nybörjare termin 2 Kurs 961877
Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal, grammatik,
textförståelse och kommunikation/dialog
Kursledare Fernando Lorca
Tid tis. 14.15 – 15.45 12 ggr 24 tim. start 4/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Spanska A 2 termin 6 Kurs 961835
Vi kombinerar högläsning/uttal grammatik, textförståelse och dialog.
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån. 11.45 – 13.15 12 ggr 24 tim. start 3/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

Spanska B 1 termin 9 Kurs 961833
Vi kombinerar högläsning/uttal grammatik, textförståelse och dialog.
Kursledare Fernando Lorca
Tid tis. 09.15 – 11.30 12 ggr 36 tim. start 4/9
Avgift 1000 kronor och högst 12 deltagare

Spanska avancerad Kurs 961836
Vi kombinerar högläsning/uttal grammatik, textförståelse och dialog.
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån. 09.15 – 11.30 12 ggr 36 tim. start 3/9
Avgift 1000 kronor och högst 12 deltagare

Nivåskala för språkcirklar

Våra språkcirklar är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.
Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.
Nivå A2. Jag kan förstå fraser och enklare ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.
Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.
Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.
Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.
Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

Litteratur och svenska språket

Litteratur 1 Kurs 961840
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter
Kursledare Anna Blomberg
Tid ons. 10.00 – 11.30 udda veckor 8 ggr 16 tim. start 12/9
Avgift 425 kronor och högst 12 deltagare

Litteratur 2 Kurs 961881
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter
Kursledare Anna Blomberg
Tid tors. 10.00 – 11.30 udda veckor 6 ggr 12 tim. start 27/9
Avgift 325 kronor och högst 12 deltagare

Litteratur 3 Kurs 961844
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter
Kursledare Anna Blomberg
Tid tors. 10.00 – 11.30 jämna veckor 6 ggr 12 tim. start 20/9
Avgift 325 kronor och högst 12 deltagare

Internationella lånord termin 6 Kurs 961846
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenskan under olika tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta förmedlar ett stycke
kulturhistoria
Kursledare Anita Verendel
Tid tors. 10.30 – 12.00 10 ggr 20 tim. start 20/9
Avgift 500 kronor och högst 12 deltagare

Internationella lånord fortsättning Kurs 961850
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska under olika tider. Vi tar
särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta förmedlar ett stycke
kulturhistoria
Kursledare Anita Verendel
Tid fre. 10.30 – 12.00 10 ggr 20 tim. start 21/9
Avgift 500 kronor och högst 12 deltagare

Opera, målning, konst, körsång och fåglar

En resa i operans värld 1 Kurs 961879
Från operans ursprung i Florens via Monteverdi till Händel och den neapolitanska operan med dess kastratdyrkan. Vidare till uppkomsten av Pergolesis komiska opera och den franska operans lyriska tragedier.
Resan fortsätter med Glucks operaform och avslutas med Mozarts
revolutionsoperor. Opera att förstå och njuta av.
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån.16.00 – 18.15 10 ggr 30 tim. start 3/9
Avgift 850 kronor och högst 15 deltagare

En resa i operans värld 2 Kurs 961872
Vi fortsätter att upptäcka den mångsidiga och rika opera repertoaren från det sena 1800-talet och in i den nya tiden med Puccini och fransmannen Ravel. Vi lyssnar
också till den danske Carl Nielsen nyklassisk estetik. Opera att förstå och njuta av.
Kursledare Fernando Lorca
Tid tis. 11.45 – 14.00 10 ggr 30 tim. start 4/9
Avgift 850 kronor och högst 15 deltagare

Italiensk opera Kurs 961876
Vi fortsätter att upptäcka den italienska operans historia. .
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån. 13.30 – 15.45 10 ggr 30 tim. start 3/9
Avgift 850 kronor och högst 15 deltagare

Akvarell Kurs 961856
Vi jobbar med vatten och färg, gläds åt och förvånas över alla möjligheter som
bjuds.
Kursledare Anna-Karin Löf
Tid tors. 10.00 – 12.30 10 ggr 30 tim. start 27/9
Avgift 675 kronor och högst 10 deltagare

Oljemålning Kurs 961860
Vi målar, diskuterar och låter fantasin flöda
Tid tors. 10.00-12.30 10 ggr 30 tim. start 13/9
Kursledare Karin Westin
Avgift 675 kronor och högst 10 deltagare

Konst Kurs 961890
Dansk konst. En översikt med tyngdpunkter i Guldåldern, sekelskiftet 1900,
Bornholmsmålarna, CoBrA-gruppen och modernismen. Vi gör en konstresa till
Köpenhamn för museumbesök, se mera under resor.
Tid mån. 10.30 -12.00 7 ggr 14 tim. start 8/10
Kursledare Jan Molin
Avgift 475 kronor och högst 15 deltagare

Refrängen, körsång Kurs 961868
Beskrivning Vi sjunger unisont och i stämmor
Kursledare Karin Westin och Hans Kindgren
Tid ons. 12.30 – 14.30 20 tim. start 12/9
Lokal Tölö Församlingshem
Avgift 500 kronor och högst 20 deltagare

Fågelcirkel Kurs 961883
Inomhus 5/9 och 26/9,i fält 7/9, 18/9, 3/10 och 10/10
Uteexkursionerna startar kl. 9 och kan pågå till mellan kl. 12 och 14 beroende på
plats i Kungsbackatrakten . Ha med varma kläder. Medtag om möjligt kikare.
OBS. Inte för rörelsehindrade.
Inomhusgenomgång av för säsongen aktuella fåglar. På efterföljande exkursioner
hoppas vi få se dessa fåglar.
Detta är en elementär cirkel, som är anpassad till deltagare med fågelintresse men
som inte tidigare studerat ämnet.
Kursledare Anne-Liz och Hugo Krantz
Tid 10 -12 och ute kl. 09 och till senast kl. 14. 6 ggr 24 tim. start 5/9
Avgift 600 kronor och högst 12 deltagare

 

Kursavgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura.
Betala till det bankgironummer, som anges på fakturan, INTE till PU:s bankgironummer.

Anmälningsformulär

Namn och E-postadress måste finnas i Pu:s medlemsregister.
Ansökan om medlemskap eller uppdatering av medlemsuppgifter görs här .

Välj kurs

Kursdeltagare

Postadress

E-postadress

Personnummer ÅÅMMDD-XXXX

Telefonnr

När du klickar på Skicka sänds dessa anmälningsuppgifter till Fu-Kungsbackas expedition