Styrelse

Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse. Årsmötet 2018 valde följande styrelse:

 • Werner Åberg            ordförande
  Rolf Wikhall               vice ordförande
  Christina Jonsson     sekreterare
  Göran Bexelius          kassör
  Gunn Ahlström
  Britta Rytinki
  Margareta Byström
  Gunnar Lindvall
  Gunilla Segge

Programgruppen:
Werner Åberg  ansvarig för cirklar och kontakter mot kommunen
Gunn Ahlström  ansvarig för föreläsare
Gunilla Segge ansvarig för teater
Gunnar Lindvall ansvarig för filmer och tidningskontakter
Rolf Wikhall ansvarig för resor