Studiecirklar, kurser

För att få delta i en cirkel skall man vara/bli medlem i Pensionärsuniversitetet Kungsbacka. Studiecirklarna äger rum på Norra Torggatan 8, om ingen annan lokal anges. I samtliga språkcirklar försöker vi kombinera inlärningens fyra element; högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog

Anmälan till cirklar Anmälan görs med formuläret nedan. Om du har skrivit upp dig på en återanmälningslista för en cirkel ska du INTE boka den cirkeln här också, men om du fått förhinder, var snäll och meddela expeditionen snarast. Det kan finnas kö till cirkeln. Kallelse får du från Folkuniversitetet. Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura. Betala INTE till Pensionärsuniversitetets ordinarie bankgiro! Anmälan till en cirkel är bindande, och avgiften skall betalas om du inte avanmäler dig till expeditionen före kursstart. Är man osäker får man vara med på en lektion för att se om det är rätt nivå  (Se  Nivåinformation ). Vi följer Folkuniversitetets princip, d.v.s. om man börjat en kurs men avbryter den återbetalas inte avgiften.

 

Främmande språk

Engelska

Engelska, konversation B2/C1 kurs 1046700
Beskrivning: Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs-hörförståelse och grammatikövningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid: tis 09.30 – 11.00 12 ggr. 24 timmar Start 28/1 Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Engelska konversation B2/C1 kurs 1047971
Beskrivning: Genomgång av lättare engelsk litteratur och konversation
Kursledare: Herta Touché
Tid: ons. 10.00-11.30 10 ggr 20 timmar Start 5/2 Avgift 500 kronor och max 12 deltagare.

Engelska konversation B2/C1 kurs 1046701
Beskrivning: Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs-hörförståelse och grammatik övningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid tis. 11.15 – 12.45 12 ggr. 24 timmar start 28/1 Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Tyska bokcirkel C1 kurs 1046702
Beskrivning: Vi läser och diskuterar moderna författare från de tyskspråkiga länderna. I samband med texten tar vi upp aktuell grammatik och målinriktade muntliga övningar. Kursledare Ilse Bergstrand
Tid ons.13.00-14.30 12 ggr. 24 timmar Start 15/1 Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Franska lätt konversation B 2 kurs 1046703
Beskrivning:  Kursen innehåller talövningar samt läs, skriv, hörförståelse, och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid mån 12.15 – 13.45 12 ggr. 24 timmar Start 27/1 Avgift 600 kronor och max 12 deltagare 

Franska lätt konversation A 2 kurs r 1046704
Beskrivning: Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs- och hörförståelse och grammatikövningar .
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid fred 12.00 -13.30 12 ggr. 24 timmar Start 31/1 Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Italienska nybörjare A 1 termin 4 kurs 1046705
Beskrivning: Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs- och hörförståelse och grammatikövningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid fred 13.45 – 15.15 12 ggr. 24 timmar Start 31/1 Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Italiensk lätt konversation B1 kurs 1046706
Beskrivning: Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs- och hörförståelse och grammatikövningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid mån 10.30 – 12.00 12 ggr 24 timmar start 27/1 Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Italienska konversation B 2 kurs 1046707
Beskrivning:  Kursen innehåller talövningar samt läs, skriv, hörförståelse och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid tis. 13.00 – 14.30 12 ggr 24 timmar start 28/1 Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Spanska  termin 5 Kurs 1046711
Beskrivning:  Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog
Kursledare Fernando Lorca
Tid tis. 14.00-16.15 12 ggr 24 timmar start 4/2 Avgift 900 kronor och max 12 deltagare.

Spanska A 2 termin 9 kurs 1047973
Beskrivning:  Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån 11.45 – 13.15 12 ggr 24 timmar start 3/2 Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Spanska termin 14 kurs 1046712
Beskrivning:  Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån 09.15 – 11.30 12 ggr. 36 timmar start 3/2 Avgift 900 kronor och max 12 deltagare.

Nivåskala för språkcirklar

Våra språkcirklar är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå. Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

Litteratur och svenska språket

Litteratur 1, kurs 1046713   fulltecknad
Beskrivning:  Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter
Kursledare Anna Blomberg
Tid ons 10.00 – 11.30 udda veckor 8 ggr. 16 timmar start 15/1 Avgift 425 kronor och max 12 deltagare.

Litteratur 2 kurs 1046715 fulltecknad
Beskrivning:  Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter
Kursledare Anna Blomberg
Tid tors. 10.00 – 11.30 udda veckor 6 ggr. 12 timmar start 16/1 Avgift 325 kronor och max 12 deltagare.

Litteratur 3 Kurs 1046716  fulltecknad
Beskrivning:  Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter
Kursledare Anna Blomberg
Tid tors. 10.00 – 11.30 jämna veckor 6 ggr 12 timmar start 23/1 Avgift 325 kronor och max 12 deltagare.

Internationella lånord termin 8 kurs 1046717
Beskrivning:  Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta förmedlar ett stycke kulturhistoria. 
Kursledare Anita Verendel
Tid tors. 10.30 – 12.00 10 ggr. 20 timmar start 6/2 Avgift 500 kronor och max 12 deltagare.

Internationella lånord fortsättning 1049232
Beskrivning:  Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta förmedlar ett stycke kulturhistoria
Kursledare Anita Verendel
Tid fre. 10.30 – 12.00 10 ggr. 20 timmar start 7/2 Avgift 500 kronor och max 12 deltagare

Nils Ferlin kurs 1047976
Jag har sålt mina visor till nöjets estrader,
är kanske en av Ferlins mest kända fraser. Den unge poeten på väg att hitta sin identitet. Vi fördjupar oss i Ferlins poesi och det Sverige han bodde och verkade i. Vi kommer även att få möjlighet att deklamera hans dikter och lyssna till olika kompositörers tolkningar av hans texter och den som vill får även sjunga. Sist men inte minst kommer vi också självklart lyssna till Ferlins egen inspelade röst. 
Kursledare: Fernando Lorza
Tid: Mån. 13.30 – 15.00 10 ggr. 24 tim. start 3/2 Avgift 600 kronor och max 15 deltagare

Fågelkurs, opera, akvarell, oljemålning, konst och körsång

Fågelkurs kurs 1046727 (OBS! fullbokad)
Beskrivning: Inomhus 28/2 och 17/4, i fält 11/3, 1/4, 22/4 och 13/5 Uteexkursionerna startar kl 9 och kan vara till mellan kl. 12 och 14 beroende på plats, som bestäms efter hand, här i Kungsbackatrakten. Samling vid Nya Coop, Inlag Medtag varma kläder och om möjligt kikare. OBS. Inte för rörelsehindrade. Inomhusgenomgång av för säsongen aktuella fåglar. På efterföljande exkursioner hoppas vi få se dessa fåglar.
Kursledare: Anne-Liz och Hugo Krantz
Tid: kl. 10.00 -12.00 och ute kl. 09.00 och till senast kl. 14.00 6 ggr. Start 28/2
Avgift 600 kronor och max 14 deltagare

Fågelkurs kurs nr 1065181
Beskrivning: Inomhus 28/2 och 17/4, i fält 13/3, 3/4, 24/4 och 15/5
Uteexkursionerna startar kl 9 och kan vara till mellan kl. 12 och 14
beroende på plats, som bestäms efter hand, här i Kungsbackatrakten.
Samling vid Nya Coop, Inlag. Medtag varma kläder och om möjligt kikare.
På efterföljande exkursioner hoppas vi få se dessa fåglar
OBS. Inte för rörelsehindrade. Inomhusgenomgång av för säsongen aktuella fåglar. 
Kursledare: Anne-Liz och Hugo Krantz
Tid: kl. 13.00 -15.00 och ute kl. 09.00 och till senast kl. 14.00 6 ggr. Start 28/2
Avgift 600 kronor och max 14 deltagare

En resa i operans värld 1 kurs 1050690
Beskrivning: Från operans ursprung i Florens via Monteverdi till Händel och den neapolitanska operan med dess kastratdyrkan. Vidare till uppkomsten av Pergolesis komiska opera och den franska operans lyriska tragedier. Resan fortsätter med Glucks operaform och avslutas med Mozarts revolutionsoperor. Opera att förstå och njuta av. Kursledare: Fernando Lorca
Tid: Mån. 15.15 – 16.45 12 ggr. 24 tim. Start 3/2 Avgift 600 kronor och max 15 deltagare

En resa i operans värld 4 kurs 1046719 Beskrivning Vi fortsätter att upptäcka den rika operalitteraturen från sena 1800-talet t.ex. Bizets Pärlfiskarna och fransk tradition, den sena Verdi och Wagner. Resan går vidare till veristerna med Puccini. Opera att förstå och njuta av.
Kursledare: Fernando Lorca
Tid: tis. 11.45 – 13.45 12 ggr. 36 tim. Start 4/2 Avgift: 900 kronor och max 15 deltagare

Akvarell kurs 1046723
Beskrivning Vi jobbar med vatten och färg, gläds åt och förvånas över alla möjligheter som bjuds.
Kursledare: Anna-Karin Löf
Tid tors. 10.00 – 12.30 10 ggr 30 tim. Start 13/2 Avgift 675 kronor och max 10 deltagare

Oljemålning kurs 1046726
Beskrivning Vi målar, diskuterar och låter fantasin flöda.
Kursledare Karin Westin
Tid tors. 10.00-12.30 10 ggr 30 tim start 6/2  Avgift 675 kronor och max 10 deltagare

Historia kurs 1046722 Historia och nostalgi – Sverige efter 1945 Beskrivning En kurs som handlar om politisk historia, men framför allt om kultur- och socialhistoria. Det var mycket, som förändrades efter kriget. Det blir givetvis också en hel del teknikhistoria m m. Kursledare Ann-Marie Jiresjö
Tid Tors. 13.00 – 14.30 10 ggr. 20 tim start 6/2  Avgift 500 kronor och max 15 deltagare

Refrängen, körsång kurs 1046728
Beskrivning Vi sjunger unisont och i stämmor
Kursledare Karin Westin och Hans Kindgren
Tid ons. 12.30 – 14.30 start 5/2 Lokal Tölö Församlingshem Avgift 500 kronor och max 20 deltagare

Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap och skapar något nytt tillsammans. Syftet är att varje individ ska utvecklas. Det finns inga prov eller betyg. Men det brukar bli goda resultat eftersom alla deltagare är engagerade. Antingen kursen handlar om fågelskådning eller operamusik eller är en konversationskurs i språk, så brukar det uppstå ett gott kamratskap mellan deltagarna.

Kursavgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura. Betala till det bankgironummer, som anges på fakturan, INTE till PU:s bankgironummer.

Anmälningsformulär

Namn och E-postadress måste finnas i Pu:s medlemsregister. Ansökan om medlemskap eller uppdatering av medlemsuppgifter görs här .

Välj kurs

Kursdeltagare

Postadress

E-postadress

Personnummer ÅÅMMDD-XXXX

Telefonnr

När du klickar på Skicka sänds dessa anmälningsuppgifter till Fu-Kungsbackas expedition