Studiecirklar, kurser ht 2019

För att få delta i en cirkel skall man vara/bli medlem i Pensionärsuniversitetet
Kungsbacka. Studiecirklarna äger rum på Norra Torggatan 8, om ingen annan
lokal anges.
I samtliga språkcirklar försöker vi kombinera inlärningens fyra element;
högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog

Anmälan till cirklar

Anmälan görs med formuläret nedan.

Om du har skrivit upp dig på en återanmälningslista för en cirkel ska du INTE boka den cirkeln här också, men om du fått förhinder, var snäll och meddela expeditionen snarast. Det kan finnas kö till cirkeln.
Kallelse får du från Folkuniversitetet. Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura. Betala INTE till Pensionärsuniversitetets ordinarie bankgiro!
Anmälan till en cirkel är bindande, och avgiften skall betalas om du inte avanmäler dig till expeditionen före kursstart. Är man osäker får man vara med på en lektion för att se om det är rätt nivå  (Se  Nivåinformation ). Vi följer Folkuniversitetets princip, d.v.s. om man börjat en kurs men avbryter den återbetalas inte avgiften.

Främmande språk

Engelska

Engelska, konversation B2/C1 kurs 1020562
Beskrivning: Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs-hörförståelse och grammatikövningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid: tis 09.30 – 11.00 12 ggr. 24 timmar Start 3/9
Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Engelska konversation B2/C1 kurs 1020563
Beskrivning: Genomgång av lättare engelsk litteratur och konversation
Kursledare: Herta Touché
Tid: ons. 10.00-11.30 10 ggr 20 timmar Start 10/9
Avgift 500 kronor och max 12 deltagare.

Engelska konversation B2/C1 kurs 1020565
Beskrivning: Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs-hörförståelse och grammatik övningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid tis. 11.15 – 12.45 12 ggr. 24 timmar start 3/9
Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Tyska bokcirkel C1 kurs 1020567
Beskrivning: Vi läser och diskuterar moderna författare från de tyskspråkiga
länderna. I samband med texten tar vi upp aktuell grammatik och
målinriktade muntliga övningar.
Tid ons.13.00-14.30 12 ggr. 24 timmar Start 18/9
Kursledare Ilse Bergstrand
Pris 600 kronor och max 12 deltagare.

Franska lätt konversation B 2 kurs 1020568
Beskrivning:  Kursen innehåller talövningar samt läs, skriv, hörförståelse,
och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid mån 12.15 – 13.45 12 ggr. 24 timmar Start 2/9
Avgift 600 kronor och max 12 deltagare .

Franska lätt konversation A 2 kurs 1020616
Beskrivning:  Kursen innehåller talövningar samt läs, skriv,hörförståelse,
och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid fred 12.00 -13.30 12 ggr. 24 timmar Start 6/9
Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Italienska nybörjare A 1 termin 4 kurs 1020617
Beskrivning:  Kursen innehåller talövningar samt läs, skriv, -hörförståelse,
och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid fred 13.45 – 15.15 12 ggr. 24 timmar Start 6/9
Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Italiensk lätt konversation B1 kurs 1020618
Beskrivning:  Kursen innehåller talövningar samt läs, skriv, hörförståelse
och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid mån 10.30 – 12.00 12 ggr 24 timmar start 2/9
Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Italienska konversation B 2 kurs 1020619
Beskrivning:  Kursen innehåller talövningar samt läs, skriv, hörförståelse
och grammatiska övningar
Kursledare Marina Abate Harvey
Tid tis. 13.00 – 14.30 12 ggr 24 timmar start 3/9
Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Spanska nybörjare termin 4 Kurs 1020661
Beskrivning:  Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal,
grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog
Kursledare Fernando Lorca
Tid tis. 14.00-15.30 12 ggr 24 timmar start 3/9
Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Spanska A 2 termin 8 kurs 1020662
Beskrivning:  Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal
grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån 11.45 – 13.15 12 ggr 24 timmar start 2/9
Avgift 600 kronor och max 12 deltagare.

Spanska B 1 termin 11 kurs 1020663
Beskrivning:  Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal
grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån 16.00 – 17.30 12 ggr. 36 timmar start 2/9
Avgift 900 kronor och max 12 deltagare.

Spanska avancerad kurs 1020664
Beskrivning:  Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal,
grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.
Kursledare Fernando Lorca
Tid mån 09.15 – 11.30 12 ggr. 36 timmar start 2/9
Avgift 900 kronor och max 12 deltagare

Nivåskala för språkcirklar

Våra språkcirklar är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

Litteratur och svenska språket

Litteratur 1, kurs 1020665   fulltecknad
Beskrivning:  Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter
Kursledare Anna Blomberg 
Tid ons 10.00 – 11.30 udda veckor 8 ggr. 16 timmar start 11/9
Avgift 425 kronor och max 12 deltagare.

Litteratur 2 kurs 1020666  fulltecknad
Beskrivning:  Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter
Kursledare Anna Blomberg
Tid tors. 10.00 – 11.30 udda veckor 6 ggr. 12 timmar start 26/9
Avgift 325 kronor och max 12 deltagare.

Litteratur 3 Kurs 1020667  fulltecknad
Beskrivning:  Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter
Kursledare Anna Blomberg
Tid tors. 10.00 – 11.30 jämna veckor 6 ggr 12 timmar start 19/9
Avgift 325 kronor och max 12 deltagare.

Internationella lånord termin 8 kurs 1020668
Beskrivning:  Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de
ofta förmedlar ett stycke kulturhistoria
Kursledare Anita Verendel
Tid tors. 10.30 – 12.00 10 ggr. 20 timmar start 26/9
Avgift 500 kronor och max 12 deltagare.

Internationella lånord fortsättning 1020671
Beskrivning:  Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de
ofta förmedlar ett stycke kulturhistoria
Kursledare Anita Verendel
Tid fre. 10.30 – 12.00 10 ggr. 20 timmar start 27/9
Avgift 500 kronor och max 12 deltagare

 

Vi söker någon som kan hålla litteraturkurs, eftersom detta är så populärt, med start januari 2020.

Fågelkurs, opera, akvarell, oljemålning, konst och körsång

Fågelkurs kurs 1020682
Beskrivning: Inomhus 6/9 och 4/10, i fält 11/9, 18/9,25/9, och 10/10
Uteexkursionerna startar kl 9 och kan vara till mellan kl. 12 och 14
beroende på plats, som bestäms efter hand, här i Kungsbackatrakten.
Medtag varma kläder och om möjligt kikare. OBS. Inte för
rörelsehindrade. Inomhusgenomgång av för säsongen aktuella fåglar.
På efterföljande exkursioner hoppas vi få se dessa fåglar.
Detta är en elementär cirkel som är anpassad till deltagare med
fågelintresse och som inte tidigare studerat ämnet.
Kursledare: Anne-Liz och Hugo Krantz
Tid:
kl. 10.00 -12.00 och ute kl. 09.00 och till senast kl. 14.00 6 ggr.
Start 6/9
Avgift/Lokal 600 kronor och max 14 deltagare.

En resa i operans värld 1 kurs 1020672
Beskrivning:  Från operans ursprung i Florens via Monteverdi till Händel och den
neapolitanska operan med dess kastratdyrkan. Vidare till uppkomsten av Pergolesis komiska opera och den franska operans lyriska
tragedier. Resan fortsätter med Glucks operaform och avslutas med
Mozarts revolutionsoperor. Opera att förstå och njuta av.
Kursledare: Fernando Lorza
Tid: Mån. 13.30 – 15.45 10 ggr. 30 tim. start 2/9
Avgift 850 kronor och max 15 deltagare.

En resa i operans värld 3 kurs 1020673
Beskrivning:  Vi fortsätter att upptäcka den rika operalitteraturen från sena
1800-talet t.ex. Bizets Pärlfiskarna och fransk tradition, den sena
Verdi och Wagner. Resan går vidare till veristerna med Puccini.
Opera att förstå och njuta av.
Kursledare: Fernando Lorca
Tid: tis. 11.45 – 14.00 10 ggr. 30 tim. start 3/9
Avgift: 850 kronor och max 15 deltagare.

Akvarell kurs 1020675
Beskrivning:  Vi jobbar med vatten och färg, gläds åt och förvånas över alla
möjligheter som bjuds. Max 10 st.
Kursledare: Anna-Karin Löf
Tid tors. 10.00 – 12.30 10 ggr 30 tim. Start 26/9
Avgift 675 kronor och max 10 deltagare.

Oljemålning kurs 1020677
Beskrivning Vi målar, diskuterar och låter fantasin flöda max 10 st
Tid tors. 10.00-12.30 10 ggr 30 tim start 26/9
Kursledare Karin Westin
Avgift 675 kronor och max 10 deltagare.

Konst kurs 1020676
Kvinnobilden i konsten
Beskrivning Hur kvinnan har skildrats i konsten. Vi tar upp de tidigaste
bilderna, såsom Venus från Willendorf, de idealserande
och romantiska beskrivningarna fram till dagens konst.
sista lektionen är på Göteborgs konstmuseum. Entrén
betalas av kursdeltagarna
Tid tors. 13.30 – 15.00 7 ggr 14 tim. start 19/9
Kursledare Jan Molin
Avgift 475 kronor och max 15 deltagare.

Refrängen, körsång kurs 1020681
Beskrivning Vi sjunger unisont och i stämmor
Kursledare Karin Westin och Hans Kindgren
Tid ons. 12.30 – 14.30 start 25/9
Lokal Tölö Församlingshem
Avgift 500 kror och max 20 deltagare

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap och skapar något
nytt tillsammans. Syftet är att varje individ ska utvecklas.
Det finns inga prov eller betyg. Men det brukar bli goda resultat eftersom alla deltagare
är engagerade. Antingen kursen handlar om fågelskådning eller operamusik eller är en
konversationskurs i språk, så brukar det uppstå ett gott kamratskap mellan deltagarna.

Kursavgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura.
Betala till det bankgironummer, som anges på fakturan, INTE till PU:s bankgironummer.

Anmälningsformulär

Namn och E-postadress måste finnas i Pu:s medlemsregister.
Ansökan om medlemskap eller uppdatering av medlemsuppgifter görs här .

Välj kurs

Kursdeltagare

Postadress

E-postadress

Personnummer ÅÅMMDD-XXXX

Telefonnr

När du klickar på Skicka sänds dessa anmälningsuppgifter till Fu-Kungsbackas expedition