Test1

  Välj aktivitet

  Välj upphämtningsställe (Signes hus, Stationen (gamla turistbyrån), Tingberget)

  Välj boende (dubbelrum/enkelrum)

  Antal deltagare (1 eller 2)
  12
  Deltagare 1 (för- och efternamn)

  E-postadress

  Telefonnr (hemtelefon eller mobil)

  Även för deltagare 2 måste såväl namn som E-postadress anges
  Deltagare 2 (för- och efternamn)

  E-postadress

  Telefonnr (hemtelefon eller mobil)

  När du klickar på Skicka sänds dessa anmälningsuppgifter till Pu-Kungsbackas expedition