Styrelse

Styrelse 2023

Göran Järnström (ordförande)
Gunn Ahlström
Christina Jonsson
Göran Bexelius
Britt-Marie Idegård
Rolf Wikhall
Monika Schön
Bo Sundqvist
Bo Melin