Funktionärer

Vid årsmötet 2019 valdes följande styrelse. Vid årsmötet 2020 omvaldes hela styrelsen.

Styrelsen

 

Från vänster till höger:

Britta Rytinki
Rolf Wikhall
Ros-Marie Andreasson
Gunn Ahlström
Gunilla Segge
Christina Jonsson
Werner Åberg
Göran Bexelius
Margareta Byström (ej närvarande)

Övriga funktionärer

 

Från vänster till höger:

Per-Olof Björendal
Kenny Abrahamsson
Norma Larsson
Monika Strömer
Lisbeth Höglund
Sten Höglund
Bengt Åkerskog
Bo Lindell
Margareta Byström  (ej närvarande)
Ann-Marie Jiresjö (ej närvarande)

 

Programgruppen:
Werner Åberg  ansvarig för cirklar och kontakter mot kommunen och tidningar
Gunn Ahlström  ansvarig för föreläsare
Gunilla Segge ansvarig för teater
Rosemarie Andreasson ansvarig för film
Rolf Wikhall ansvarig för resor
Britta Rytinki