Medlemskap

Alla pensionärer är välkomna som medlemmar i Pensionärsuniversitet i Kungsbacka.
Medlemsavgiften är 150 kr för år 2020 (januari-december). Betalas till bankgiro 5024-6768. Glöm inte att ange namn, adress och gärna mejladress på inbetalningen. Betalar du medlemsavgift efter den 1 november, gäller avgiften även för 2021.
Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser eller aktiviteter.

  • Ny medlem:
    Fyll i uppgifterna i formuläret nedan och betala medlemsavgift enligt ovan.
  • Är redan medlem:
    Använd formuläret för att vid behov ändra medlemsuppgifter.

Namn

Postadress och ev lägenhetsnr

Postnr Ort

E-postadress

Telefonnr

Mobilnr

När du klickar på Skicka sänds dessa uppgifter till Pu-Kungsbackas expedition