Medlemskap

Avgiften för år 2024 (januari-december) är 150 kr. Avgiften betalas till bankgiro
5024-6768. Glöm inte att ange namn, adress och gärna mejladress på inbetalningen.
Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser eller aktiviteter.

 • Ny medlem:
  Fyll i uppgifterna i formuläret nedan och betala medlemsavgift enligt ovan.
 • Är redan medlem:
  Använd formuläret för att vid behov ändra medlemsuppgifter.

  Namn

  Postadress och ev lägenhetsnr

  Postnr Ort

  E-postadress

  Telefonnr

  Mobilnr

  När du klickar på Skicka sänds dessa uppgifter till Pu-Kungsbackas expedition