Översikt

VÄLKOMMEN TILL VÅRTERMINEN 2023

Ordföranden har ordet

Det är med glädje som vår förening har fått många nya medlemmar. Kurserna har varit i full gång i höst, med två nya, släktforskning och bridge. Hör gärna av dig om du har idéer om något ämne som intresserar dig.
Till lokalen där vi har månadsmötena hittar fler och fler, men tyvärr är det lite omständligt att ta sig dit, kanske finns det någon du kan samåka med. Någon lokal som är tillgänglig för vår förening finns inte centralt i Kungsbacka.
POSAM – samtliga pensionärsföreningar i Kungsbacka – har gemensam dialog med förvaltningen för Vård & Omsorg två-tre gånger per termin.

OBS! Återanmälan till kurser kan inte längre göras via kursledaren, var och en måste anmäla sig på nytt, se Studiecirklar

Pubafton

Vi träffas  och trivs tillsammans över ett glas öl eller något annat gott att äta eller dricka.
Det finns nu ett bokat bord i ordförande Göran Järnströms namn på AKiA Taphouse Storgatan 31 (gamla Sagabiografen) torsdagar varje ojämn vecka kl 16.30 med start den 30 mars.
Ingen anmälan… Bara kom!

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982.
I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu 388. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som uppbär pension är välkomna som medlemmar.
Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser eller aktiviteter.