SOMMAR 2019

Ordföranden har ordet

Hej

Vill önska er alla en glad och trevlig sommar. Höstprogrammet kommer att utsändas i månadsskiftet juli/augusti och kommer samtidigt att finnas på hemsidan. Inget nytt om att flytta från Facklan, så höstkurserna kommer att vara i Facklanhuset.

Werner

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan pensionärer. Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982. I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet. Medlemsantalet är nu drygt 600.

Verksamheten leds av en styrelse. Pensionärsuniversitetet har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.