Hösten 2020

Ordföranden har ordet

Efter ett ovanligt första halvår av 2020 med Corona, befann vi oss plötsligt i ett läge, att behöva ställa in våra aktiviteter. Marina fortsatte sina kurser digitalt. Tillsammans fick vi en bra erfarenhet av detta undervisningsupplägg. Detta medför att om det mot förmodan skulle bli nödvändigt att genomföra kursverksamheten på detta sätt, har vi märkt ut vilka kurser, som kommer att bedrivas digitalt. Står ordet DIGITALT efter kursnumret är det en sådan kurs. Vi hoppas att vi slipper vidtaga dessa åtgärder. Vad gäller Facklan-fastigheten kommer inget att ske under höstterminen 2020.
Två nya kurser har vi, en om Beethoven och en under rubriken ”Några teman i konsten”.
Styrelsen är: Gunn Ahlström, Ros-Marie Andreasson, Göran Bexelius, Margareta Byström,
Christina Johnsson, Britta Rytinki, Gunilla Segge, Rolf Wikhall och Werner Åberg.Werner

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982. I Kungsbacka startade vi år 1987.
Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu drygt 600. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.