VÄLKOMMEN TILL HÖSTTERMINEN 2024

Ordföranden har ordet

Nu startar snart höstterminen och vi hoppas på välfyllda studiecirklar. Vi har behållit tidigare låga kursavgifter.

Vårens resa fick ställas in p g a för få anmälda. I detta program finns två resor klara och en på planeringsstadiet så håll er informerade på vår hemsida.

Antalet medlemmar har tyvärr minskat varför vi från styrelsen kommer att jobba med att göra vårt utbud än mer inbjudande. Om ni har idéer på programpunkter, förslag på kursledare eller annat som ni tror kan engagera befintliga och blivande medlemmar, kontakta oss.

Föreningens nya styrelse består av:

Göran Järnström, ordförande tillika kassör, Britt-Marie Idegård sekreterare/POSAM, Margareta Byström och Gunilla Johansson studiecirklar, Rolf Wikhall månadsmöten, Ann-Mari Espersson, Bo Sundqvist.

Besök vår hemsida regelbundet, www.pukba.se, för att informera er om de senaste nyheterna och eventuella förändringar.

Göran

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982.
I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu(maj 2024) 320. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som uppbär pension är välkomna som medlemmar.
Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser.
Tipsa gärna er bekantskapskrets om vårt utbud.