Våren 2021

Ordföranden har ordet

Först önskar jag er alla en god fortsättning på det nya året. Det gångna året har varit mycket trist och nu gäller det att se framåt. Verksamheten har varit mer eller mindre nerlagd och vi har endast under hösten kunnat köra våra språkkurser digitalt samt haft fågelkurserna ute. Hur det nu blir under våren är svårt att bedöma. Vårt vårprogram är anpassat till att vi inte kan köra med ett fullt program. De kurser som är märkta med Digitalt kommer vi att köra.
Har du förslag på kurser är du välkommen att höra av dig.
Styrelsen är: Gunn Ahlström, Ros-Marie Andreasson, Göran Bexelius, Margareta Byström,
Christina Johnson, Britta Rytinki, Gunilla Segge, Rolf Wikhall och Werner Åberg.

Årsmötet skall enligt stadgarna hållas senast den 28 februari, men eftersom vi har
Coronapandemin skjuter vi fram årsmötet. Dag och plats kommer att meddelas
senare här på hemsidan.
Har man invändningar mot detta beslut, vänligen återkom med brev eller mail till
Pensionärsuniversitetet, Kungsbacka senast den 29 januari.

Werner

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982. I Kungsbacka startade vi år 1987.
Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu drygt 500. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.