Översikt

Information om vårens aktiviteter

Eftersom Coronaföljetongen fortsätter med tillhörande restriktioner har styrelsen beslutat, att starta upp alla våra aktiviteter enligt följande.

Språkkurserna har digital undervisning de tre första veckorna med start vecka 6 och övergår sedan till undervisning i PU´s lokaler fr.o.m. vecka 9. För spanskan gäller start 28 februari och ingen digital undervisning.

Litteraturkurserna 1121575 och 1121576 startar 2/3 resp. 3/3 samma tid och kurs 1121578 startar 10/3 samma tid.

Fågelkurs 1121573 startar den 4/3 inne.

Fågelkurs 1121574 och Några teman i konsten kurs 1121607 startar enligt programmet.

Alla andra kurser startar vecka 9 (28/2–4/3) med samma veckodag och tid

Årsmötet den 21 februari flyttas till den 25 april.

Månadsmöten startar den 21 mars med Quiz

Aktuella starttider finns angivna under menyflikarna Studiecirklar och Månadsmöten.

 

Pensionärsuniversitetet har ca 500 medlemmar och arrangerar ett flertal studiecirklar/kurser samt de populära hemliga resorna. Dessutom arrangeras månadsmöten omkring intressanta ämnen.

Vår ordförande Werner Åberg avgår vid kommande årsmöte den 25 april.
För att föreningen ska kunna fortsätta sin verksamhet måste vi ha en ordförande.
Du som kan tänka dig att bli ordförande eller som har förslag på intresserade personer kan vända dig till valberedningen; Anita Svartborn 0730-463621 eller Mona Åkerskog 0702-326344.

Styrelsen

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982.
I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu ca 500. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.