Hösten 2020

Viktigt meddelande till våra medlemmar.

När vi planerade höstens verksamheter hade vi förhoppningar om att kunna genomföra våra aktiviteter som vanligt. Eftersom vi fortfarande måste finna oss i att vara försiktiga när det gäller fysiska möten har vi bestämt oss för följande:
De kurser som i programkatalogen är märkta DIGITALT kommer att genomföras om det blir tillräckligt antal deltagare. Det gäller även Fågelkurserna som sker utomhus.

Övriga kurser kommer tyvärr att ställas in.

Även Hemlig resa 1  och Julmarknadsresan till Koberg är inställda.

Om du har återanmält dig till höstens kurser kommer din anmälan att gälla för vårens kurser om du inte meddelar något annat. Vi hoppas att det då ska kunna gå att genomföra våra aktiviteter i samma utsträckning som tidigare.

Med varma hälsningar från styrelsen

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982. I Kungsbacka startade vi år 1987.
Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu drygt 600. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.