Översikt

Hej alla medlemmar i pensionärsuniversitetet. 

Nu är vi igång igen, efter pandemin, med kurser, månadsmöten och resor.

 Styrelsen är stort behov av hjälp från er!

För att kunna ha expeditionen tillgänglig måndag och torsdag Kl. 10-12 behöver vi er hjälp.
På expeditionen svarar vi i telefon och träffar andra medlemmar i en gemytlig samvaro.  (Vi tar gärna en fika tillsammans)

I december kommer vi att ha ett extra årsmöte, och till dess behöver vi 3 personer till valberedningen.
Den uppgiften är inte speciellt krävande, då det gäller att ringa några telefonsamtal i början på året.

Enligt stadgarna måste vi ha en valberedning till föreningen.
Hör av er på telefon till expeditionen 0300-186 90  eller till ordf. Werner Åberg på telefon eller sms 0706-157770.

Kallar därför till extra årsmöte måndag 6 december kl 13.00 i Odd Fellows lokal Kabelgatan 9 e. 

Dagordning :

  1. Frågan om extra årsmötet stadgeenliga utlysning
  2. Fastställande av dagordning
  3. Val av ordförande för mötet och val av sekreterare för mötet
  4. Val av justerare och tillika rösträknare
  5. Val av valberedning
  6. Mötet avslutas

Efter mötet blir det fika och underhållning av vår kör Refrängen.

Välkomna

Styrelsen

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982.
I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu ca 500. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.