Våren 2020

Ordföranden har ordet

Nu har jul- och nyårshelgen passerat och jag önskar er alla en god fortsättning på
nya året. Många är nyfikna på vad som sker med flytten från Facklanhuset. Vi
väntar fortfarande på besked. Vi har också två nya kurser, en om Nils Ferlin
och en som handlar om historia och nostalgi – Sverige.
Vår medverkan i POSAM (Pensionärsorganisationerna i Kungsbacka) har medfört
att vi är involverade i två projekt. Ett handlar om hur vårdcentralerna fungerar
i Halland och det andra är en undersökning av Vård- och Omsorgsboende i
Kungsbacka Kommun. När slutresultaten blir klara kommer dessa att läggas ut på vår
hemsida.
Styrelsemedlemmar är, Gunn Ahlström, Göran Bexelius, Margareta Byström, Christina
Johnsson, Ros-Marie Andreasson, Britta Rytinki, Gunilla Segge, Rolf Wikhall och
Werner Åberg.

Werner

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982. I Kungsbacka startade vi år 1987.
Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu drygt 600. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.