Översikt

VÄLKOMMEN TILL VÅRTERMINEN 2024

Ordföranden har ordet

Även om vintermörkret fortfarande dominerar dagarna så går vi sakta mot ljusare tider. Varför inte lätta upp mörkret med nya kunskaper och insikter. Nu startar vårterminen och vi hoppas på välfyllda studiecirklar och resor!

Vi kommer att återgå till att återanmälan till kurs via kursledare blir möjlig. Det underlättar för såväl nya som tidigare kursdeltagare då belastningen minskar den första anmälningsdagen.

Våra månadsmöten är mycket uppskattade med intressanta programpunkter och vi hoppas vi får se er där. Mötena innehåller förutom inbjudna gäster även servering av kaffe/the och smörgås. Som säkert alla känner av så blir det mesta dyrare. Av den anledningen ser vi oss tvingade att ta en avgift om 50 kr per möte och person. Betalning kommer att vara möjlig med Swish eller kontant. Vi hoppas ni inte avskräcks av detta. Ni kommer inte bli besvikna!

Styrelsen fram till årsmötet består av följande personer:

Ordförande Göran Järnström, vice ordförande Gunn Ahlström, kassör Göran Bexelius, sekreterare/POSAM Britt-Marie Idegård, studiecirklar Christina Jonsson, Rolf Wikhall, Monika Schön, Bo Sundqvist och Bo Melin.

Göran

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982.
I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu(maj 2023) 348. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som uppbär pension är välkomna som medlemmar.
Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser eller aktiviteter.