Översikt

VÄLKOMMEN TILL HÖSTTERMINEN 2022

Ordföranden har ordet

Under många år har Werner varit ordförande i pensionärsuniversitetet. Han har med värme och energi lett oss genom åren. Ordnat med kurser, resor och teaterbesök. Han har haft nära kontakt med Folkuniversitetet om de nya lokalerna och ändrade rutiner för kurserna. Nu har han bestämt sig för att gå i ”pension” och att vara vanlig medlem. Vi har mycket att tacka Werner för. Ett tack även till Gunilla och Rose-Marie som också slutar i styrelsen.
Mycket har förändrats, det är ny ordförande, i styrelsen har det kommit två nya medlemmar. Vi har nya lokaler och många nya medlemmar. Hösten startar med några nya kurser, som vi i styrelsen hoppas ska bli bra och givande.
Har du förslag på aktiviteter eller kurser är du välkommen med detta till expeditionen eller direkt till styrelsen.
Styrelsen:

Ordförande Gunn Ahlström, Kassör Göran Bexelius, Sekreterare Britt-Marie Idegård, Studiecirklar Christina Jonsson, Resor Rolf Wikhall, Expedition Britta Rytinki, Bo Sundqvist, Bo Melin, POSAM Monika Schön.

Gunn

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982.
I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu 388. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som fyllt 55 år och uppbär pension är välkomna som medlemmar.
Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser eller aktiviteter.