Hösten 2019

Ordföranden har ordet

Nu står höstterminen snart för dörren och här kommer vårt höstprogram. Häri finns olika
aktiviteter, som gör att du kan utveckla dina kunskaper och intressen. I höstens program
finns bara en kurs, som återkommer och det är Jan Molins konstkurs ”Kvinnobilden i
konsten”. Vad gäller flytt till nya lokaler har vi inte hört något om detta, så hela
höstterminen kommer vi att vara i befintliga lokaler.
Styrelsemedlemmar är Werner Åberg, Christina Jonsson, Göran Bexelius, Gunn Ahlström,
Rolf Wikhall, Gunilla Segge, Ros-Marie Andreasson, Britta Rytinki och Margareta Byström
Besök vår hemsida regelbundet där får du de senaste nyheterna: www.pukba.se
När du bokar kurser eller andra aktiviteter ber vi dig att i första hand boka på hemsidan.
annars på telefon 0300-18690

Werner

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan pensionärer.Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973,
som sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982. I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet. Medlemsantalet är nu ca 600. Verksamheten leds av en styrelse. Pensionärsuniversitetet har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som är pensionärer är välkomna som medlemmar i pensionärsuniversitetet.