Översikt

VÄLKOMMEN TILL HÖSTTERMINEN 2023

Ordföranden har ordet

Nu startar vi höstterminen och ser fram emot välfyllda studiecirklar och resor!
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna och ni som redan är medlemmar får gärna lockamed er en vän eller två till föreningen och våra studiecirklar.
Våra månadsmöten är mycket uppskattade med intressanta programpunkter och vi hoppas vi får se er där.
Utbudet av resor kommer att växa i takt med att arrangemangen blir klara så håll er uppdaterade på vår hemsida.

Årets styrelse består av följande personer:
Ordförande Göran Järnström, vice ordförande Gunn Ahlström, kassör Göran Bexelius, sekreterare/POSAM Britt-Marie Idegård, studiecirklar Christina Jonsson, resor Rolf Wikhall och Bo Melin, övriga ledamöter Monika Schön och Bo Sundqvist.

OBS! Återanmälan till kurser kan inte längre göras via kursledaren, var och en måste anmäla sig på nytt, se Studiecirklar.

Historik

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst
neutralt för att förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan
pensionärer.
Idén till pensionärsuniversiteten kommer ursprungligen från Frankrike. Där
grundades ”Universités du troisième âge”, tredje ålderns universitet, år 1973, som
sedan spridits till nästan alla världsdelar. I Sverige startades det första
pensionärsuniversitetet i Uppsala år 1982.
I Kungsbacka startade vi år 1987. Verksamheten har vuxit både beträffande cirkelverksamhet och övrig verksamhet.
Medlemsantalet är nu(maj 2023) 348. Pensionärsuniversitetet leds av en styrelse och
har ett nära och bra samarbete med Folkuniversitetet i Kungsbacka.

Alla som uppbär pension är välkomna som medlemmar.
Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser eller aktiviteter.