Månadsmöten

 

Månadsmöten Kl 13.00 (OBS! tiden) i Odd Fellows lokal, Kabelgatan 9E. Vägbeskrivning nedan Kaffe / te med dopp serveras. Anmälan till månadsmöten behövs ej. Kom i god tid för att vara säker på att få plats. Fri Entré, medlemskort ska kunna uppvisas.

24 februari Årsmöte
Smépôjkarna spelar, sjunger och berättar roliga historier.
Dagordning för årsmötet

Pensionärsuniversitet i Kungsbacka
Måndagen den 24 februari 2020 kl. 13.00 på Odd Fellow, Kabelgatan 9E
Pensionärsuniversitetet bjuder på kaffe/te med bröd efter årsmötet
1. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet och val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
6. Kassörens ekonomiska redogörelse för föregående år
7. Revisionsberättelse för föregående år
8. Beslut om överskott/underskott från föregående år
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisorer och suppleant för ett år
13. Val av valberedning
14. Val av programkommitté görs av styrelsen
15. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter för nästa år
16. Ärende som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling
17. Övriga frågor som inkommit till styrelsen från medlemmar senast två veckor före
årsmötet.
18. Avslutning

30 mars Quiz
En populär frågesport som alla kan deltaga i. Testa dina kunskaper på ett roligt och lätt sätt. Mellan frågorna dricker vi kaffe och äter fralla. Fina priser till de tre första vinnarna Frågeledare är Rolf Wikhall.

27 april BankID, E-legitimation
Swedbank informerar oss om smarta e-tjänster, BankID som fungerar som din digitala legitimation, hos banker, försäkringskassan och Vårdguiden 1177 m.fl. Efter informationen kommer PU,s egen kör
Refrängen att sjunga vårsånger, under ledning av Karin Westin och Hans Kindgren.

25 maj Lasse i Gatan
Viktor och John Dohlsten berättar om Lars Gathenhielm. En nyskriven musikteaterföreställning om den mytomspunne kaparen Lars Gathe från Onsala. Han försvarade landets gränser, och tack vare sitt mod, blev adlad

LOKAL för månadsmötena med vägbeskrivning
Sedan hösten 2018 har vi ny lokal på Kabelgatan 9E, logen Odd Fellows lokal. Lokalen ligger på baksidan av samma hus som Varlarestaurangen. Se Gatuvy i Google Maps
Med buss Buss nr 1 från stationen till hållplats Bengtsgårdsgatan. Gå till vänster om Elonhuset.
Med bil: Från Varlavägen sväng vänster in på Tölöleden och första till vänster och du är på Kabelgatan. Från Tölö tvärled sväng höger innan du kommer fram till rondellen vid Varlavägen.