Försäkring

Olycksfallsförsäkring

Pensionärsuniversitetet har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam.
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när medlem deltar i föreningens verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa arrangerad av Pensionärsuniversitetet.

Läs försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring K66160  här.

Läs också Allmänna villkor som dock behandlar fler moment än vad försäkring K66160 innehåller.

Försäkringen skall ses som ett komplement till din egen olycksfallsförsäkring, eftersom ersättningsnivåerna inte är lika höga som i en privat olycksfallsförsäkring.

Om du råkar ut för skada, när du deltar i föreningens verksamhet, ska du kontakta Folksam tel. 0771 960 960