Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2023

Föreningen  har (nov 2023) 388 medlemmar.
Styrelse      Fram till årsmötet 2022 bestod styrelsen av ordförande Gunn Ahlström, Britt-Marie Idegård, Göran Bexelius, Christina Jonsson, Britta Rytinki, Bo Sundqvist, Monika Schön och Bo Melin. Vid årsmötet 13 februari avgick Britta Rytinki. Till ny ordförande valdes Göran Järnström. Övriga ledamöter och suppleanter kvarstod.
Revisorer     Sten Höglund, Bo Lindell, suppleant Hans Uno Hansson
Valberedning  Werner Åberg, Ulla B Svensson, Hans Uno Hansson

Styrelsen
Har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har deltagit i Kungsbacka kulturfestival 17 juni i Badhusparken för att marknadsföra föreningen.
Årsmötet hölls 13 februari.

Studiecirklar
Under året har PU genomfört 43 st (22 st vår,21 st höst) kurser i Engelska, Tyska, Franska, Italienska, Spanska,  Övriga Litteratur, Internationella låneord, Olja, Akvarell, Tema i konsten, Fågelkurs, Körsång, Bridge och Släktforskning.
De fyra konstgrupperna i olja/akryl och akvarell har haft konstutställning i Kulturhuset Fyren, Bryggan, 21 november – 3 december. Vernissage 21 november med förplägnad och gitarrmusik och sång.

Resor
Fyra hemliga resor har genomförts.

Månadsmöten
13 feb  Hyllning till svenska sångerskor
13 mar Quiz
17 apr  Jorden runt med segelbåten Comedia
15 maj Klingande klenoder
11 sep  Sång, snack och sketcher
16 okt  Öar, äventyr, humor
13 nov Konsten att bli äldre på ett glädjefyllt sätt
11 dec  Jul i Halland

Samarbeten
Samarbete med POSAM (Pensionärernas samorganisation) Kungsbacka med Monika Schön inledningsvis  och därefter Britt-Marie Idegård som representant från PU. Organisationens ändamål är att föra en dialog med Vård & Omsorg Kungsbacka Kommun.
Samverkan med Folkuniversitetet och andra senioruniversitet och kommunen.

.

Verksamhetsberättelse 2022

Föreningen har nu 390 medlemmar.
Styrelse Ordförande Werner Åberg, Gunn Ahlström, Ros-Marie Andreasson,
Göran Bexelius, Christina Jonsson, Britta Rytinki, Gunilla Segge,
Bo Sundqvist och Monika Schön.
Vid årsmötet 25 april avgick Werner Åberg, Ros-Marie Andreasson och
Gunilla Segge
Till ny ordförande valdes Gunn Ahlström och till ledamöter
Britt-Marie Idegård och Bo Melin.
Revisorer Sten Höglund, Bo Lindell, suppleant Hans Uno Hansson
Valberedning Vakant
Starten för detta år var lite ovanlig, eftersom vi flyttade till de nya lokalerna på Nygatan 10c Samtidigt påverkande covid19 starten för vår kursverksamhet. Språkkurserna startade digitalt i februari och övergick till verksamhet i våra lokaler i mars. Då startade vi även upp alla andra aktiviteter till allas glädje.
Styrelsen
Har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har även deltagit i
Kungsbacka kulturfestival som varade i två dagar i juni på Kungsbacka torg.
Årsmötet hölls 25 april på grund av Covid 19.
Studiecirklar
Under året har Pu genomfört 22 språkkurser i Engelska, Tyska, Franska, Italienska, Spanska, Övriga Litteratur, Internationella låneord, Olja, Akvarell, Tema i konsten, Fågelkurs, Körsång, Bridge och Släktforskning.
Informationsmöte för samtliga cirkelledare, styrelse och expeditionspersonal hölls den
2 november med 14 deltagare.
Resor
Fem stycken har genomförts: en i Västra Götaland, en tvådagars i Småland, på hösten
besökte vi Falkenberg och Göteborg, en julmarknad besöktes i november.
Månadsmöten
21 mars Quiz frågetävling
25 april Årsmöte och kören Refrängen
23 maj Sant och osant i Halland.
12 sept Åsa & Ulf Nomark musik och sång
10 okt ”Hur åldras hjärnan” Marianne Melkersson
14 nov. Hur tillverkas mattor ? Tore Lüppert
12 dec Polisen informerar om bedrägerier mot äldre,
samt underhållning av Kören Refrängen.
Samarbeten
Samarbete med POSAM (Pensionärernas samorganisation) Kungsbacka med en representant från PU.
Organisationens ändamål är att föra en dialog med Vård & omsorg Kungsbacka Kommun.
Samverkan med Folkuniversitetet och andra senioruniversitet och kommunen

.

Verksamhetsberättelse 2021

Föreningen har nu 390 medlemmar.
Styrelsen:
Werner Åberg, ordförande, Gunn Ahlström, Ros-Marie Andreasson, Göran Bexelius, Christina Jonsson, Britta Rytinki, Gunilla Segge, Bo Sundqvist och Monika Schön
Revisorer: Sten Höglund, Bo Lindell och suppleant Hans Uno Hansson
Valberedning: Anita Svartborn och Mona Åkerskog
Programkommitte:
Gunn Ahlström, Ros-Marie Andreasson, Gunilla Segge, Bo Sundqvist, Monika Schön, Britta Rytinki och Werner Åberg
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. Programgruppen ingår nu i styrelsen och arbetet med programmet görs på styrelsemötena.
Årsmötet hölls den 6 september och extra årsmöte den 6 december.
Årsavgift 150 kronor.
Kurser 2021
Under året har PU genomfört 28 kurser i engelska, franska, italienska, spanska, litteratur, fågelkurs, litteratur, konsthistoria, oljemålning, akvarellmålning och körsång. Kursantalet blev mindre, COVID-19 reducerade vårens kurser.
Resor och studiebesök 2021.
En hemlig resa den 21/9, besök på nya badhuset 14/9 och
6 oktober var det gympaprovning
Månadsmöten på Odd Fellow, Kabelgatan 9 E.
6 september Årsmöte och musik
4 oktober Framtidsspaning vård och omsorg
8 november Quiz
6 december Extra årsmöte och musik av Refrängen
Övriga möten inställda.
Samarbeten
PU är med i POSAM (Pensionärsorganisationernas samorganisation), Kungsbacka. Organisationens ändamål är att föra en dialog om Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun, samt att deltaga i deras officiella möten 2 gånger per år.
Sedan har vi kontakt med Senioruniversiteten i Borås och Varberg och utbyter erfarenheter med dem.

.

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för tiden
1 januari – 31 december 2020
Föreningen har nu 494 medlemmar.
Styrelsen: Werner Åberg, ordförande, Gunn Ahlström, Ros-Marie Andreasson, Göran
Bexelius, Margareta Byström, Christina Jonsson, Britta Rytinki, Gunilla
Segge, Rolf Wikhall
Revisorer: Sten Höglund, Bo Larsson och Ann-Marie Jiresjö
Valberedning: Lisbet Höglund
Programkommitté:
Gunn Ahlström, Ros-Marie Andreasson, Gunilla Segge, Rolf Wikhall, Margareta
Byström, Britta Rytinki och Werner Åberg
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Programgruppen ingår nu i styrelsen och arbetet med programmet görs på styrelsemötena.
Årsmötet hölls den 24 februari.
Årsavgift 150 kronor.
Kurser 2020 Under året har PU genomfört 18 kurser av 49 planerade i engelska, franska, italienska, spanska, litteratur samt fågelkurs.
Resor och teater 2020
Inga sådana aktiviteter p g a coronan.
Månadsmöten på Odd Follow, Kabelgatan 9 E
24 februari Årsmöte
19 oktober Quiz
Övriga möten inställda.
Samarbeten
PU är med i POSAM (Pensionärsorganisationernas samorganisation), Kungsbacka.
Organisationens ändamål är att föra en dialog om Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun,
samt att deltaga i deras officiella möten 2 gånger per år.
Sedan har vi kontakt med Senioruniversiteten i Borås och Varberg och utbyter erfarenheter med dem

.

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31
december 2019

Föreningen har nu 592 medlemmar
Styrelsen: Werner Åberg, ordförande, Gunn Ahlström, Göran Bexelius, Margareta
Byström, Christina Jonsson, Ros-Marie Andreasson, Britta Rytinki, Gunilla
Segge, Rolf Wikhall
Revisorer: Sten Höglund, Bo Larsson och Ann-Marie Jiresjö
Valberedning: Lisbet Höglund
Programkommitte:
Gunn Ahlström, Ros-Marie Andreasson, Gunilla Segge, Rolf Wikhall, Margareta
Byström, Britta Rytinki och Werner Åberg
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Programgruppen har haft sex möten.
Årsmötet hölls den 25 februari. Årsavgift 150 kronor.
Kurser 2019 Under året har PU haft 49 kurser med 458 deltagare som deltagit i engelska,
franska, italienska, spanska, litteratur, internationella lånord, akvarell,
oljemålning, fågelkurs, Qi-gong, opera och konsthistoria
Resor och teater 2019
14 februari Tillsammans på Kungsbacka Teater
16 mars Bra människor på Kungsbacka Teater
18 april Hemlig resa till Dals-Rostok
23 – 28 april Resa till Holland
26 april The best of Claes Malmberg på Kungsbacka Teater
16 maj Hemlig resa till Ulricehamn och Tidaholm
4-5 september Hemlig resa runt Vättern
1 oktober Föredrag på Kungsbacka Teater ” Vart är USA på väg”
8 oktober Föredrag på Kungsbacka Teater ” Vart är Kina på väg ”
17 oktober Hemlig resa i Småland

Månadsmöten på Odd Follow, Kabelgatan 9 E
25 februari Årsmöte och musikmed Bittan och Tobias
25 mars Hemlig gäst och det var Iwar Wiklander
15 april Refrängen
20 maj Folk och fåglar med AndersWirdheim
16 september Tvenne hjärtan med Alexandra och Henrik Murdock
14 oktober Kungsbacka Badhus Harald Tjelle informerade om det
11 november Refrängen med sång och musik och info om Fixartjänst
9 december Sorgeliga saker hände – Elvira Madigan med Katinka Lindhe och luciatåg

.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31
december 2018
Föreningen har nu 632 medlemmar
Styrelsen:
Werner Åberg, ordförande, Gunn Ahlström, Göran Bexelius, Margareta
Byström, Christina Jonsson, Gunnar Lindvall, Britta Rytinki, Gunilla
Segge, Rolf Wikhall
Revisorer:
Sten Höglund och Bo Larsson
Valberedning:
Lisbet Höglund
Programkommitté:
Gunn Ahlström, Gunnar Lindvall, Gunilla Segge, Rolf Wikhall
Margareta Byström, Christina Jonsson, Britta Rytinki och Werner Åberg
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Programgruppen har haft sex möten.
Årsmötet hölls den 27 februari. Årsavgift 150 kronor.
Under hösten gick vi med i POSAM (Pensionärsorganisationerna i Kungsbacka).
 Kurser 2018:
Under året har PU haft 52 kurser med 522 deltagare som deltagit i engelska,
franska, italienska, spanska, litteratur, internationella lånord, akvarell,
oljemålning, träslöjd, fågelkurs, opera och konsthistoria
Resor och teater 2018:
14 februari Tillsammans på Kungsbacka Teater
16 mars Bra människor på Kungsbacka Teater
18 april Hemlig resa till Dals-Rostok
23 – 28 april Resa till Holland
26 april The best of Claes Malmberg på Kungsbacka Teater
16 maj Hemlig resa till Ulricehamn och Tidaholm
19 september Hemlig resa till Bohuslän
12 oktober Hemlig resa till Vänersborgstrakten
24 oktober Shirley Valentin på Kungsbacka Teater
1 november Konstresa till Köpenhamn
16 november Julmarknad Huseby
2 – 4 dec. Julmarknadsresa till Hamburg.

Månadsmöten på Skansen 2018
26 februari Årsmöte och Ann-Marie Jingsjö berättade om ” Vem var Lotta”
19 mars Gott och Blandat med Lindälvsgycklarna
26 april Mitt liv som Swahn – Lasse Swahn berättade om 40 år i radion tjänst
21 maj Avslutades terminen med sång och musik

Månadsmöten i nya lokalen, Odd Fellow, Kabelgatan 9 E
24 september Strålande Tider med Alexandra och Henrik Murlock
15 oktober Framtidsfullmakt – information av Stefan Larsson
12 november Refrängen med sång och musik
10 december En resa i ord och bild med Ingvar Almström samt Luciatåg

.

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2017

Föreningen har nu 632 medlemmar

Styrelsen:        Werner Åberg, ordförande, Gunn Ahlström, Gunnar Lindvall, Britta Rytinki, Gunilla Segge, Iris Svanholm( – maj), Rolf Wikhall, Christina Jonsson, Göran Bexelius

Revisorer:        Sten Höglund och Margareta Byström

Valberedning: Lisbet Höglund

Programkommitté:        Gunn Ahlström, Gunilla Segge, Gunnar Lindvall, Rolf Wikhall, Britta Rytinki,
Christina Jonsson, Werner Åberg

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten. Programgruppen har haft sex möten.
Årsmötet hölls den 27 februari. Årsavgift 150 kronor.

Kurser 2017:

Under året har PU haft 54 kurser med 535 deltagare som deltagit i engelska, franska, italienska, spanska, litteratur, internationella lånord, akvarell, oljemålning, träslöjd, fågelkurs, opera och konsthistoria.

Resor och teater 2017

14 februari        Tillsammans på Kungsbacka Teater
16 mars             Bra människor på Kungsbacka Teater
19 april             Hemlig resa till Knalleland
26 april             The best of Claes Malmberg på Kungsbacka Teater
17 maj               Hemlig resa till Falköpingsbygden och Herrljunga
23 september    Hemlig jubileumsresa till Wanås Slott utanför Knislinge och Tommarps Kungsgård
28 september    Vanligt folk på Kungsbacka Teater
18 november     Hemlig julmarknadsresa till Sundsby Julmarknad och Nordiska Akvarellmuseet
26 november     Sound of Music på Nöjesteatern i Malmö

Månadsmöten på Skansen 2017

27 februari        Årsmöte och information från Brottsofferjouren i Kungsbacka

27 mars             Melodikryss med Lennart Palm

24 april             Gösta Nystroem, en personlig föreläsning av Jessica Zandén

22 maj               Avslutades terminen med sång och musik

18 september    Evige Taube, en teaterföreställning med Dan Nerenius och Ole Moe

16 oktober        I Erik den Rödes kölvatten – en resa på Grönland

13 november     Vad är artros – information om vad man ska tänka på vid artros

11 december     Extra årsmöte och terminsavslutning med Refrängen

Filmer 2017

Inferno
De bedragna
Allied
The square
Ensam i Berlin
Paris can wait
Elle
Superswede
Lion
I morgon börjar allt
Monsieur Chocolat
Borg
Hundraettåringen som smet
Så länge hjärtat kan slå
Jag, Daniel Blake
Lady Macbeth
Julieta
Citizen Schein
La La Land
50 vårar
Jackie
The Snowman
Manchster by the sea
Loving Vincent
Tulpanfeber
Vilken jävla cirkus
En flodhäst i tesalongen
All inclusive
Galna av lycka
Kvinnan från Best
Ingenting och allting

.

 Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari-31 december 2016

Vi är nu 630 medlemmar i PU

Styrelsen: Werner Åberg, ordförande, Gunn Ahlström, Ingvor Håkansson (- november),
Ann-Marie Jiresjö, Gunnar Lindvall, Britta Rytinki, Gunilla Segge, Iris Svanholm, Rolf Wikhall.

Revisorer: Sten Höglund, Bo Svanholm (- juli), Margareta Byström

Valberedning: Lisbet Höglund

Program- Gunn Ahlström, Ingvor Håkansson (- nov), Gunnar Lindvall, Britta Rytinki,
kommitté: Gunilla Segge, Rolf Wikhall, Werner Åberg.

Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten. Programgruppen har haft sju möten.

Årsmötet hölls den 29 februari. Årsavgiften har varit 150 kr.

Kurser 2016

Under året har ca 525 deltagare studerat i 55 kurser i: engelska, franska, italienska, spanska, litteratur, internationella lånord, akvarell, oljemålning, träslöjd, körsång, surfplattor, opera, konsthistoria.

Studiebesök, resor och teater 2016
25 februari En druva i solen på Kungsbacka Teater
6 april Brott och straff på Kungsbacka Teater
20 april Hemlig resa 1 till Smålands stenar och Unnaryd
25 maj Hemlig resa 2 Boråstrakten med Rydal och Konstmuseet, och Torpa stenhus
29 maj-1 juni Bornholm, Östersjöns pärla, med Rytterknaegte, Nexö, Svaneke, Hammerhus
21 september Hemlig resa till Skaraborg, Conditori Nordpolen i Vara, Gudhems kloster, Hornborga
19 oktober Hemlig resa till Bohuslän, Hunnebostrand, Galleri i Gerlesborg, Bottna kyrka
1-4 december Julmarknad i Berlin via Gedser och Rostock och med stadsrundtur i Berlin
7 december Schtunk – Rid i natt på Kungsbacka Teater
Månadsmöten på Skansen 2016
25 januari Lennart Palm om olika adliga släkter
29 februari Årsmöte med Konsumentrådgivning
21 mars Gillis Edman:Livet och döden går hand i hand
25 april Modestugan i Åsa: En stund av glädje
16 maj Refrängen avslutade terminen men sång och musik
19 september Marianne Melkersson: Glömska – ålderstecken eller demenssjukdom
17 oktober Anders Källgård: Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar
14 november Jan Molin: Konststölder och konstförfalskningar
12 december Refrängen sjöng in julen med och för oss

Filmer 2016

20 januari Spectre
En underbar jävla jul
Kvinnan i guld
Carol
45 år
24 februari Spionernas bro
En man som heter Ove
He named me Malala
Under körsbärsträden
Taxi Teheran
16 mars In the heart of the sea
Fem trappor upp
Mcbeth
Suffragette
45 år
13 april Joy
Youth
Marguerite
Våga älska
En man som heter Ove

7 september The Dressmaker
Livet efter dig
Våga älska
Läkaren på landet
12 oktober Captain Fantastic
Our Kind of Traitor
Sauls son
Jag älskar dig – en skilsmässokomedi
The Beatles:Eight days a week
9 november Love and Friendship
Den allvarsamma leken
Café Society
Förbjuden kärlek
Jätten
7 december Bridget Jones´s Baby
Florence Foster Jenkins
The Magnificent Seven
Fyren mellan haven
Kvinnan på tåget

 Verksamhetsberättelse 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för tiden 1 januari-31 december 2015

Antal medlemmar har under verksamhetsåret varierat något och är nu 606.

Styrelsen: Werner Åberg, ordförande, Gunn Ahlström, Ingvor Håkansson, Ann-Marie Jiresjö,
Gunnar Lindvall, Anne Charlotte Nowak, Gunilla Segge, Iris Svanholm, Rolf Wikhall.

Revisorer: Bo Svanholm och Sten Höglund. Suppleant Britta Rytinki.

Valberedning: Lisbet Höglund tillsammans med styrelsen.

Program- Britta Rytinki, Gunn Ahlström, Ingvor Håkansson, Gunnar Lindvall,

kommitté Anne Charlotte Nowak, Gunilla Segge, Rolf Wikhall, Werner Åberg,

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. Programkommittén har haft sju möten.

Årsmötet hölls den 17 februari.

Årsavgiften har varit 150 kr.

Kurser Under året har ca 500 deltagare studerat i 54 kurser i: engelska, tyska, franska, italienska, spanska, litteratur, internationella lånord, akvarell, oljemålning, träslöjd, körsång, data, surfplattor, opera, konsthistoria.

Studiebesök, resor och teater

19 februari Alla heter Allan i Älvsåkers bygdegård

24 mars Middag på Kungsbacka Teater

12 april Konstresa till Malmö med Norra Hallands Konstförening

22 april Vårresa i Halland till Grimeton, Trämuseet i Derome och Falkenbergs gamla stad

28 april Grannar på Kungsbacka Teater

8 april Istanbulresa med Rolfs Flyg & Buss

6 maj Hemlig resa till bl.a. Hotell Albert och Saab Museum i Trollhättan, Ursand Camping i Vänersborg med Bert Karlsson

31maj-3 juni Norgeresan till bl.a. Geilo, Hardangervidda, Eidfjord, Vöringsfossen med Enströms Buss

5 september Wienresa med Rolfs Flyg & Buss

23 september Hemlig resa till Skåne bl.a. Birgit Nilssons hem, Hallandstunneln

1 oktober Brel möter Piaf på Kungsbacka Teater

10 oktober Robert Wells Trio med gästartister på Kungsbacka Teater

5 november Crazy for you på Göteborgsoperan

4 december Julmarknadsresa till Fredriksdal i Helsingborg

Månadsmöten på Skansen

2015-02-23 Årsmöte. Calle ”på Läjet” Karlsson underhåller

2015-03-23 Anders Källgård: Sveriges öar – i ny belysning

2015-04-20 Gunnar Lindgren: Miljögifter i maten – ny syn på kost och hälsa

2015-05-18 Glada sommarmelodier med Refrängen under ledning av Karin Westin och med ackompanjemang av Hans Kindgren

2015-09-21 Ulf Dohlsten: Fritt ur hjärtat

2015-10-12 Franco Pinzano: Om Leonardo da Vinci

2015-11-9 Liane Weschke: Mitt första möte med Sverige

2015-12-09 Visor med anknytning till årstiden. Refrängen under ledning av Karin Westin och med ackompanjemang av Hans Kindgren

Filmer

2015-01-21 Gentlemen
En tripp till Paris

Turist

2015-02-18 Bröllopskaos
The Good Lie

The Imitation Game

2015-03-18 Ida

Micke och Veronica

Wild

2015-04-15 Moln över Sils Maria

Mr Turner

Exodus, Gods and Kings

2015-09-09 Miraklet i Viskan

Trevligt folk

The Theory of Everything
Still Alice
The Water Diviner

2015-10-14 Jag är Ingrid

Birdman
Whiplash
St Wincent
While We´re Young

2015-11-11 Love and Mercy
Så ock påjorden
1001 gram
En lugn stund
En andra chans

2015-12-2 The Intern
The Walk
Irrational Man
Prästen I paradiset
Kvinnan iguld