Studiecirklar

Studiecirklar vårterminen 2022

För att få delta i en cirkel skall man vara/bli medlem i Pensionärsuniversitetet Kungsbacka. Studiecirklarna äger rum på Nygatan 10 C, om ingen annan lokal anges.
I samtliga språkcirklar försöker vi kombinera inlärningens fyra element;
högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.
Är det fortfarande restriktioner från staten vad gäller sammankomster, kommer vi att köra vissa kurser digitalt. DIGITALT står efter kursnamnet för de kurser som kommer att ha undervisningen digitalt.
Beslut om genomförande kommer att tagas innan kurskallelser går ut.

Anmälan till cirklar

Anmälningsformulär


Främmande språk
Engelska, konversation B2/C1  Kurs 1121550 DIGITALT
Beskrivning:
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt
läs- och hörförståelse och grammatikövningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid:
Tisd 09.30 – 11.00 12 ggr. 24 timmar Start 8/2
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare

Engelska, konversation B2/C1  Kurs 1121556 DIGITALT
Beskrivning:
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt
läs- och hörförståelse och grammatikövningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 11.15 – 12.45 12 ggr. 24 timmar Start 8/2
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare

Tyska bokcirkel C1  Kurs 1121558 DIGITALT Fulltecknad
Beskrivning:
Vi läser och diskuterar moderna författare från de tyskspråkiga
länderna. I samband med texten tar vi upp aktuell grammatik och
målinriktade muntliga övningar.
Kursledare
Ilse Bergstrand
Tid
Onsd 10.00-11.30 12 ggr. 24 timmar Start 9/2
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare.

Franska lätt konversation B 2 Kurs 1121559 DIGITALT
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse
och grammatiska övningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 12.15 – 13.45 12 ggr. 24 timmar Start 7/2
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare.

Italienska B1  Kurs 1121563  DIGITALT
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse
och grammatiska övningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Mån 14.00-15.30 12 ggr. 24 timmar Start 7/2
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare.

Italiensk lätt konversation A 2  Kurs 1121565 DIGITALT
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse
och grammatiska övningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Mån 10.30 – 12.00 12 ggr 24 timmar Start 7/2
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare.

Italienska konversation B 2  Kurs 1121569 DIGITALT
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse
och grammatiska övningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 13.00 – 14.30 12 ggr 24 timmar Start 8/2
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare.

Spanska termin 17 B 2  Kurs 1121571 DIGITALT
Beskrivning
Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal,
grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.
Kursledare
Fernando Lorca
Tid
Mån 12.00 – 14.30 (15 min. rast) 12 ggr 36 timmar start 7/2
Avgift
975 kronor och max 12 deltagare.

Litteratur och svenska språket

Litteratur 1  Kurs 1121575
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Kursledare
Anna Blomberg
Tid
Onsd 10.00 – 11.30 udda veckor 8 ggr. 16 timmar Start 16/2
Avgift
450 kronor och max 12 deltagare.

Litteratur 2  Kurs 1121576 Fulltecknad
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Kursledare
Anna Blomberg
Tid
Torsd 10.00 – 11.30 udda veckor 6 ggr. 12 timmar Start 17/2
Avgift
350 kronor och max 12 deltagare.

Litteratur 3  Kurs 1121578 Fulltecknad
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Kursledare
Anna Blomberg
Tid
Torsd 10.00 – 11.30 jämna veckor 7 ggr 14 timmar Start 24/2
Avgift
400 kronor och max 12 deltagare.

Internationella lånord  Kurs 1121580
Beskrivning
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta
förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Kursledare
Anita Verendel
Tid
Torsd 10.30 – 12.00 10 ggr. 20 timmar Start 10/2
Avgift
550 kronor och max 12 deltagare.

Internationella lånord fortsättning  Kurs 1121581
Beskrivning
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta
förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Kursledare
Anita Verendel
Tid
Fred 10.30 – 12.00 10 ggr. 20 timmar Start 11/2
Avgift
550 kronor och max 12 deltagare.

Målning och teman i konsten
Akvarell  Kurs 1121608  Fulltecknad
Beskrivning
Vi jobbar med olika tekniker, delar våra erfarenheter och utvecklas tillsammans
Kursledare:
Yvonne Törnkvist
Tid
Torsd 10.30 – 13.00 10 ggr. 30 tim Start 10/2
Avgift
725 kronor och max 8 deltagare.

Oljemålning  Kurs 1121609
Beskrivning
Vi målar, diskuterar och låter fantasin flöda.
Kursledare
Karin Westin
Tid
Torsd 13.00-15.30 10 ggr. 30 tim Start 10/2
Avgift
725 kronor och max 10 deltagare.

Några teman i konsten  Kurs 1121607 Ny kurs
Beskrivning
Tema: ”Några konstsamlare och deras samlingar”. Där tas bland andra upp: Getty, Gulbenkian, Frick, Saatchi, Thiel och Fürstenberg, Roos och Björkegren, Ahrenberg.
Kursledare
Jan Molin
Tid
Fred 10.00 – 11.30 7 ggr. 14 tim Start 11/3
Avgift
500 kronor och max 15 deltagare.

Fågelkurser

Fågelkurs nybörjarkurs  Kurs 1121573
Beskrivning
Detta är en elementär kurs som är anpassad till deltagare med fågelintresse
som inte tidigare studerat ämnet. OBS! Inget för rörelsehindrade.
Uteaktiviteterna startar 09.00 och kan vara slut vid 13-tiden beroende på plats
som bestäms efter hand. Vi besöker lokaler i Kungsbackatrakten eller söderut
utmed Hallandskusten. Samling vid södra Willys, Inlag.
Viktigt med varma kläder och ta med matsäck och kikare om möjligt. Samåkning.
Kursledare:
Anne-Lis och Hugo Krantz
Tid:
Fredagar. Inomhus: 25/2 och 8/4. Ute 4/3, 25/3, 22/4, 13/5.
OBS! I händelse av restriktioner p g a COVID-19 blir alla aktiviteter utomhus.
Inne 10.00-12.00, ute 09.00-ca 13.00.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare. Ersättning till bilförare tillkommer.

Fågelkurs fortsättningskurs  Kurs 1121574 Fulltecknad
Beskrivning
Detta är en elementär fortsättningskurs som är anpassad till deltagare som inte är helt nybörjare, men med fågelintresse och en viss erfarenhet av att skåda fågel.
OBS! Inget för rörelsehindrade.
Förutom besök i Kungsbackatrakten och utmed Hallandskusten gör vi en heldagstur till Hornborgasjön, där vi besöker olika lokaler.
Våra aktiviteter är enbart utomhus med samling 09.00 och avslutas i allmänhet vid 13-tiden. Vid exkursionen till Hornborgasjön 20 april startar vi kl 8.00 med beräknad hemkomst ca kl 18.00. Samling vid södra Willys, Inlag.
Viktigt med varma kläder och ta med matsäck och om möjligt kikare. Samåkning.
Kursledare:
Anne-Lis och Hugo Krantz
Tid:
Onsdagar: I fält 23/2, 23/3, 6/4, 13/4, 11/5 kl 09.00-13.00, 20/4 kl 08.00-18.00 (Hornborgasjön)
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare. Ersättning till bilförare tillkommer.

Musik

En resa i operans värld  Kurs 1121583 DIGITAL, Ny kurs
Beskrivning
Från operans ursprung i Florens via Monteverdi till Händel och den neapolitanska
operan med kastratdyrkan till uppkomsten av den komiska operan, opera buffa
och de franska lyriska tragedierna.
Kursen ger oss möjlighet att med hjälp av film, musikexempel och texter fördjupa oss i operornas innehåll och kompositörernas tid och idéer.
Resan avslutas med Glucks operareform förkunnat i den vackra Orfeo et Euridice.
Kursledare
Fernando Lorca
Tid
Mån 9.30 – 11.45 (15 min rast) 10 ggr. 30 tim Start 7/2
Avgift
925 kronor och max 12 deltagare.

Refrängen, körsång  Kurs 1121621
Beskrivning
Vi sjunger unisont och i stämmor.
Kursledare
Karin Westin och Hans Kindgren
Tid
Onsd 13.00-15.00 10 ggr. 30 tim Start 9/2
Lokal
Tölö Församlingshem
Avgift
550 kronor och max 20 deltagare.

Nivåskala för språkcirklar

Våra språkcirklar är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap och skapar något nytt tillsammans. Syftet är att varje individ ska utvecklas.
Det finns inga prov eller betyg. Men det brukar bli goda resultat eftersom alla deltagare är engagerade. Antingen kursen handlar om fågelskådning eller operamusik eller är en konversationskurs i språk, så brukar det uppstå ett gott kamratskap mellan deltagarna.

Anmälningsformulär

Namn och E-postadress för alla deltagare måste finnas i Pu:s medlemsregister.
Ansökan om medlemskap eller uppdatering av medlemsuppgifter görs här.

  Välj kurs

  Kursdeltagare

  Postadress

  E-postadress

  Personnummer ÅÅMMDD-XXXX

  Telefonnr

  När du klickar på Skicka sänds dessa anmälningsuppgifter till Fu-Kungsbackas expedition