Studiecirklar

För att få delta i en cirkel skall man vara/bli medlem i Pensionärsuniversitetet Kungsbacka. Studiecirklarna äger rum på Nygatan 10 C, om ingen annan lokal anges.
I samtliga språkcirklar försöker vi kombinera inlärningens fyra element;
högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.

Anmälan till cirklar

Anmälningsformulär


Om du återanmälde dig förra terminen, men fått förhinder, var snäll och meddela expeditionen snarast.
Kallelse får du från Folkuniversitetet. Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura.
Betala INTE till Pensionärsuniversitetets ordinarie bankgiro.

Anmälan till en cirkel är bindande, och avgiften skall betalas om du inte avanmäler dig till expeditionen före kursstart. Är man osäker får man vara med på en lektion för att se om det är rätt nivå  (Se  Nivåinformation ). Vi följer Folkuniversitetets princip, d.v.s. om man börjat en kurs men avbryter den återbetalas inte avgiften.

Främmande språk

Engelska, konversation B2/C1
Kurs 1141833
Beskrivning:
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt
läs- och hörförståelse och grammatikövningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid:
Tisd 9.30 – 11.00. 12 ggr. Start 6/9
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare

Engelska, konversation B2/C1
Kurs 1141834
Beskrivning:
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt
läs- och hörförståelse och grammatikövningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 11.15 – 12.45. 12 ggr. Start 6/9
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare

Tyska bokcirkel C1
Kurs 1141835
Beskrivning:
Vi läser och diskuterar moderna författare från de tyskspråkiga
länderna. I samband med texten tar vi upp aktuell grammatik och
målinriktade muntliga övningar.
Kursledare
Ilse Bergstrand
Tid
Onsd 10.00-11.30. 12 ggr. Start 22/9
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare

Franska lätt konversation B2
Kurs 1141836
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse
och grammatiska övningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 12.15 – 13.45. 12 ggr. Start 5/9
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare

Italienska B1
Kurs 1141837
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse
och grammatiska övningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 14.00-15.30. 12 ggr. Start 5/9
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare

Italiensk lätt konversation B1
Kurs 1141838
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse
och grammatiska övningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 10.30 – 12.00. 12 ggr. Start 5/9
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare

Italienska konversation B2
Kurs 1141839
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse
och grammatiska övningar.
Kursledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 13.00 – 14.30. 12 ggr. Start 6/9
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare

Spanska nybörjare till nivå A1
Kurs 1141840
Beskrivning
Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal,
grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.
Kursledare
Fernando Lorca
Tid
Månd 11.30 – 13.00. 12 ggr. Start 5/9
Avgift
925 kronor och max 12

Spanska högre nivå (B1-C1)
Kurs 1141841
Beskrivning
Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal,
grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.
Kursledare
Fernando Lorca
Tid
Månd 13.30 – 15.45. 12 ggr. Start 5/9
Avgift
925 kronor och max 12

Litteratur och svenska språket

Litteratur 1
Kurs 1141842
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Kursledare
Anna Blomberg
Tid
Onsd 10.00 – 11.30 (udda veckor). 8 ggr. Start 7/9 Start 14/9
Avgift
450 kronor och max 12 deltagare

Litteratur 2
Kurs 1141843
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Kursledare
Anna Blomberg
Tid
Torsd 10.00 – 11.30 (udda veckor). 6 ggr. Start 8/9 Start 15/9
Avgift
350 kronor och max 12 deltagare

Litteratur 3
Kurs 1141844
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Kursledare
Anna Blomberg
Tid
Torsd 10.00 – 11.30 (jämna veckor). 7 ggr. Start 15/9 Start 22/9
Avgift
400 kronor och max 12 deltagare

Internationella lånord
Kurs 1141845
Beskrivning
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta
förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Kursledare
Anita Verendel
Tid
Torsd 10.30 – 12.00. 10 ggr. Start 8/9
Avgift
550 kronor och max 12 deltagare

Internationella lånord fortsättning
Kurs 1141846
Beskrivning
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta
förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Kursledare
Anita Verendel
Tid
Fred 10.30 – 12.00. 10 ggr. Start 9/9
Avgift
550 kronor och max 12 deltagare

Målning och teman i konsten

Akvarell
Kurs 1141847
Beskrivning
Vi jobbar med olika tekniker, delar våra erfarenheter och utvecklas tillsammans
Kursledare:
Yvonne Törnkvist
Tid
Torsd 13.00 – 15.30. 10 ggr. Start 15/9
Avgift
725 kronor och max 8 deltagare

Oljemålning
Kurs 1141848
Beskrivning
Vi målar, diskuterar och låter fantasin flöda.
Kursledare
Karin Westin
Tid
Torsd 13.00 – 15.30. 10 ggr. Start 8/9
Avgift
725 kronor och max 10 deltagare

Några teman i konsten
Kurs 1141849
Beskrivning
Metafysisk konst. Hur några konstnärer försökt skildra det andliga i konsten.
Allt från den tidigare konsten till den moderna, med exempel från bl. a.
surrealism och abstrakt expressionism.
Kursledare
Jan Molin
Tid
Fred 10.00 – 11.30. 7 ggr. Start 23/9
Avgift
500 kronor och max 15 deltagare

Bridge

Bridge
Kurs 1141850
Beskrivning
Bridge är ett härligt sällskapsspel och nu startar vi en kurs i detta ämne.
Lokal
Hantverksgatan 28 (mittemot COOP)
Kursledare
Bestäms senare
Tid
Onsd 10.00 – 12.00 8 ggr. Start 7/9
Avgift
200 kronor och max 12 deltagare

Släktforskning

Släktforskning
Kurs 1142817
Beskrivning
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare. Du får hjälp att komma igång. För att gå en
nybörjarkurs behövs inga förkunskaper, men grundläggande datorvana och att söka
information digitalt är önskvärt. Har du egen laptop ta gärna med den.
Kursledare
Gunilla Axelsson
Tid
Onsd 10.00 – 12.30. 6 ggr. Start 7/9
Avgift
550 kronor och max 6 deltagare

Fågelkurser

Fågelkurs med vana
Kurs 1141851
Beskrivning
Detta är en kurs som är anpassad till deltagare med fågelintresse och en viss erfarenhet av att skåda fågel. OBS! Inget för rörelsehindrade.
Förutom besök i Kungsbackatrakten och utmed Hallandskusten gör vi en heldagstur till Hyppeln, Göteborgs norra skärgård, där vi besöker olika lokaler.
Våra aktiviteter är enbart utomhus med samling 09.00 och avslutas i allmänhet vid 13-tiden. Vid exkursionen till Hyppeln 28/9 startar vi kl 7.30 med beräknad hemkomst ca kl 16.30. Samling vid södra Willys, Inlag.
Viktigt med varma kläder och ta med matsäck och om möjligt kikare. Samåkning.
Kursledare:
Anne-Lis och Hugo Krantz
Tid:
Onsdagar. I fält 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9.
Heldag 28/9 kl 07.30 – 16.30 (Hyppeln).
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare. Ersättning till bilförare tillkommer.

Fågelkurs nybörjare
Kurs 1141852
Beskrivning
Detta är en elementär kurs som är anpassad till deltagare med fågelintresse som inte
tidigare studerat ämnet. OBS! Inget för rörelsehindrade.
Uteaktiviteterna startar 09.00 och kan vara slut vid 13-tiden beroende på plats
som bestäms efter hand. Vi besöker lokaler i Kungsbackatrakten eller söderut
utmed Hallandskusten. Samling vid södra Willys, Inlag.
Viktigt med varma kläder och ta med matsäck och kikare om möjligt. Samåkning.
Kursledare:
Anne-Lis och Hugo Krantz
Tid:
Fredagar. 6 ggr. Start 26/8. Första tillfället inomhus kl 10 – 12 och därefter
utomhus.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare.

Musik

En resa i operans värld
Kurs 1141853
Beskrivning
Från operans ursprung i Florens via Monteverdi till Händel och den neapolitanska
operan med kastratdyrkan till uppkomsten av den komiska operan, opera buffa
och de franska lyriska traditionerna. Kursen ger oss möjlighet att med hjälp av film
m. m. fördjupa oss i operornas innehåll.
Kursledare
Fernando Lorca
Tid
Månd 9.00 – 11.15. 10 ggr. Start 5/9
Avgift
925 kronor och max 12 deltagare

En resa i operans värld, fortsättning
Kurs 1141854
Beskrivning
Vi fortsätter att upptäcka den rika operalitteraturen från sena 1800-talet, t ex
Bizets Pärlfiskarna och fransk tradition, Verdi och Wagner. Resan går vidare till
veristerna med Puccini. Opera att förstå och njuta av.
Kursledare
Fernando Lorca
Tid
Månd 15.45 – 17.15. 12 ggr. Start 5/9
Avgift
925 kronor och max 12 deltagare

Refrängen, körsång
Kurs 1141855
Beskrivning
Vi sjunger unisont och i stämmor.
Kursledare
Karin Westin
Tid
Onsd 13.00-15.00. 10 ggr. Start 7/9
Lokal
Tölö Församlingshem
Avgift
550 kronor och max 20 deltagare

Nivåskala för språkcirklar

Våra språkcirklar är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap och skapar något nytt tillsammans. Syftet är att varje individ ska utvecklas.
Det finns inga prov eller betyg. Men det brukar bli goda resultat eftersom alla deltagare är engagerade. Antingen kursen handlar om fågelskådning eller operamusik eller är en konversationskurs i språk, så brukar det uppstå ett gott kamratskap mellan deltagarna.

Anmälningsformulär

Namn och E-postadress för kursdeltagaren måste finnas i Pu:s medlemsregister.
Ansökan om medlemskap eller uppdatering av medlemsuppgifter görs här.

  Välj kurs

  Kursdeltagarens för- och efternamn

  Postadress

  E-postadress

  Personnummer ÅÅMMDD-XXXX

  Telefonnr

  När du klickar på Skicka sänds dessa anmälningsuppgifter till Fu-Kungsbackas expedition