Studiecirklar kurser

För att få delta i en cirkel/kurs skall man vara/bli medlem i Pensionärsuniversitetet Kungsbacka. Cirklarna/kurserna äger rum på Nygatan 10 C, om ingen annan lokal anges.
I samtliga språkcirklar försöker vi kombinera inlärningens fyra element;
högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.

Främmande språk

Engelska, konversation B2/C1 Kurs KPU021
Beskrivning
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs- och hörförståelse
och grammatikövningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 9.30 – 11.00. 12 ggr. Start 30 jan.
Avgift
700 kronor och max 12 deltagare

Engelska, konversation B2/C1 Kurs KPU022
Beskrivning
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs- och hörförståelse
och grammatikövningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 11.15 – 12.45. 12 ggr. Start 30 jan.
Avgift
700 kronor och max 12 deltagare

Tyska, bokcirkel C1 Kurs KPU023
Beskrivning
Vi läser och diskuterar moderna författare från de tyskspråkiga länderna. I samband
med texten tar vi upp aktuell grammatik och målinriktade muntliga övningar.
Cirkelledare
Ilse Bergstrand
Tid
Onsd 10.00 – 11.30. 12 ggr. Start 24 jan.
Avgift
700 kronor och max 12 deltagare

Franska, lätt konversation B2 Kurs KPU024
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse och grammatiska
övningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 12.15 – 13.45. 12 ggr. Start 29 jan.
Avgift
700 kronor och max 12 deltagare

Italienska, B1 Kurs KPU025
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse och grammatiska
övningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 14.00 – 15.30. 12 ggr. Start 29 jan.
Avgift
700 kronor och max 12 deltagare

Italienska, lätt konversation B1 Kurs KPU026
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse och grammatiska
övningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 10.30 – 12.00. 12 ggr. Start 29 jan.
Avgift
700 kronor och max 12 deltagare

Italienska, konversation B2 Kurs KPU027
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse och grammatiska
övningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 13.00 – 14.30. 12 ggr. Start 30 jan.
Avgift
700 kronor och max 12 deltagare

Spanska, nybörjare till nivå A1 Kurs KPU028  Kursen är inställd
Beskrivning
Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal, grammatik,
textförståelse och kommunikation/dialog.
Cirkelledare
Elisabeth Sääf-Johansson
Tid
Onsd 10.30 – 13.00. 9 ggr. Start 13 mars.
Avgift
825 kronor och max 12 deltagare

Spanska, högre nivå (B1-C1) Kurs KPU029
Beskrivning
Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal, grammatik,
textförståelse och kommunikation/dialog.
Cirkelledare
Elisabeth Sääf-Johansson
Tid
Onsd 13.30 – 15.45. 9 ggr. Start 13 mars.
Avgift
825 kronor och max 12 deltagare

Litteratur och svenska språket

Litteratur 1 Kurs KPU030
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Cirkelledare
Anna Blomberg
Tid
Onsd 10.00 – 11.30 (udda veckor). 8 ggr. Start 31 jan.
Avgift
450 kronor och max 12 deltagare

Litteratur 2 Kurs KPU031
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Cirkelledare
Anna Blomberg
Tid
Torsd 10.00 – 11.30 (udda veckor). 6 ggr. Start 15 febr.
Avgift
350 kronor och max 12 deltagare

Litteratur 3 Kurs KPU032
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Cirkelledare
Anna Blomberg
Tid
Torsd 10.00 – 11.30 (jämna veckor). 7 ggr. Start 8 febr.
Avgift
400 kronor och max 12 deltagare

Internationella lånord Kurs KPU033
Beskrivning
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta
förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Cirkelledare
Anita Verendel
Tid
Torsd 10.30 – 12.00. 10 ggr. Start 8 febr.
Avgift
550 kronor och max 11 deltagare

Internationella lånord Kurs KPU034
Beskrivning
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta
förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Cirkelledare
Anita Verendel
Tid
Fred 10.30 – 12.00. 10 ggr. Start 9 febr.
Avgift
550 kronor och max 11 deltagare

Målning och teman i konsten

Akvarell 1 Termin 2 KPU035
Beskrivning
Vi jobbar med olika tekniker, delar våra erfarenheter och utvecklas tillsammans.
Cirkelledare
Yvonne Törnkvist
Tid
Torsd 10.00 – 12.30. 10 ggr. Start 8 febr.
Avgift
725 kronor och max 8 deltagare

Akvarell 2 Fortsättning Kurs KPU036
Beskrivning
Vi fortsätter att jobba med våra olika tekniker, delar våra erfarenheter och
utvecklas tillsammans.
Cirkelledare
Yvonne Törnkvist
Tid
Torsd 13.15 – 15.45. 10 ggr. Start 8 febr.
Avgift
725 kronor och max 8 deltagare

Oljemålning Kurs KPU037A
Beskrivning
Vi målar, diskuterar och låter fantasin flöda.
Cirkelledare
Karin Westin
Tid
Torsd 13.00 – 15.30. 10 ggr. Start 8 febr.
Avgift
725 kronor och max 10 deltagare

Oljemålning Kurs KPU037B
Beskrivning
Vi målar, diskuterar och låter fantasin flöda.
Cirkelledare
Karin Westin
Tid
Fred 10.00 – 12.30. 10 ggr. Start 9 febr.
Avgift
725 kronor och max 10 deltagare

Några nutida konstnärer Kurs KPU038
Beskrivning
Vi studerar några nutida, internationellt välkända konstnärer.
Cirkelledare
Jan Molin
Tid
Fred 10.00 – 11.30. 7 ggr. Start 23 febr.
Avgift
500 kronor och max 15 deltagare

Fågelkurser

Fågelkurs, fortsättning Kurs KPU039
Beskrivning
En elementär kurs anpassad för fågelintresserade deltagare med viss erfarenhet att skåda fågel. OBS! Inget för rörelsehindrade.
Vi kommer huvudsakligen att besöka lokaler i Kungsbackatrakten och utmed Hallandskusten. Vid samtliga tillfällen är vi utomhus och startar kl 09.00 med beräknad sluttid vid 13-tiden. Något tillfälle kan bli en heldagsexkursion med senare sluttid.
Samling vid Willys, Inlag. Samåkning.
Viktigt att ha varm klädsel och ta med matsäck och om möjligt kikare.
Cirkelledare
Anne-Lis och Hugo Krantz
Tid
6 st onsdagar ute. 28/2, 13/3, 3/4, 17/4, 8/5, 15/5.
Avgift
700 kronor, min 6 och max 16 deltagare

Fågelkurs, nybörjare Kurs KPU040
Beskrivning
En elementär kurs för deltagare med fågelintresse som inte tidigare studerat
ämnet. OBS! Inget för rörelsehindrade.
Vi kommer att vara inne vid två tillfällen och ute i fält vid 4 tillfällen. När vi är
ute, besöker vi lokaler i Kungsbackatrakten eller vid Hallandskusten under
3-4 timmar. Samling vid Willys, Inlag. Samåkning.
Viktigt med varm klädsel och ta med matsäck och om möjligt kikare.
Cirkelledare
Anne-Lis och Hugo Krantz
Tid
6 st fredagar
Inne 1/3 och 5/4 kl 10-12
Ute 15/3, 12/4, 26/4, 3/5 kl 9-13 (ungefär).
Avgift
700 kronor, min 6 och max 12 deltagare

Bridge

Bridge Kurs KPU041
Beskrivning
Bridge är ett härligt sällskapsspel och intresset är stort för en härlig hjärngympa.
Lokal
Hantverksgatan 28 (mittemot Stora COOP)
Cirkelledare
Gunilla Braunstein
Tid
Onsd 14.30 – 17.15. 11 ggr. Start 24 jan.
Avgift
500 kronor och max 16 deltagare
Anmälan
Till Rolf Wikhall telefon 0300-72774

Musik

Refrängen, körsång Kurs KPU042
Beskrivning
Vi sjunger unisont och i stämmor. Kanske har du inte sjungit i kör
sedan i skolan, men nu, när du har lite mer tid, vill testa igen.
Det är roligt och nyttigt att sjunga!
Lokal
Tölö Församlingshem
Cirkelledare
Karin Westin och Jan Olsson
Tid
OBS! Kursen tar paus i vår, återkommer till hösten
Avgift
550 kronor och max 20 deltagare

Nivåskala för språkcirklar

Våra språkcirklar är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap och skapar något nytt tillsammans. Syftet är att varje individ ska utvecklas.
Det finns inga prov eller betyg. Men det brukar bli goda resultat eftersom alla deltagare är engagerade. Antingen kursen handlar om fågelskådning eller operamusik eller är en konversationskurs i språk, så brukar det uppstå ett gott kamratskap mellan deltagarna.