Medlemskap QR

Alla pensionärer är välkomna som medlemmar i Pensionärsuniversitet i Kungsbacka.
Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser eller aktiviteter.
Medlemsavgiften är 150 kr för år 2019 (januari-december).

Betalas till bankgiro 5024-6768. Glöm inte att ange namn, adress och gärna mejladress på inbetalningen.
Alternativt betala med Swish till nr 1235954599 eller klicka på kamerasymbolen i Swish och skanna QR-koden:

 

 • Ny medlem:
  Fyll i uppgifterna i formuläret nedan och betala medlemsavgift enligt ovan.
 • Är redan medlem:
  Använd formuläret för att vid behov ändra medlemsuppgifter.

  Namn

  Postadress och ev lägenhetsnr

  Postnr Ort

  E-postadress

  Telefonnr

  Mobilnr

  När du klickar på Skicka sänds dessa uppgifter till Pu-Kungsbackas expedition