Studiecirklar_test

För att få delta i en cirkel/kurs skall man vara/bli medlem i Pensionärsuniversitetet Kungsbacka. Cirklarna/kurserna äger rum på Nygatan 10 C, om ingen annan lokal anges.
I samtliga språkcirklar försöker vi kombinera inlärningens fyra element;
högläsning/uttal, grammatik, textförståelse och kommunikation/dialog.

Anmälan till cirklar/kurser

OBS! Återanmälan till kurser kan inte längre göras via kursledaren, var och en måste anmäla sig på nytt.
Med start kl 10 den 16:onde januari 2023 kan anmälan göras här på hemsidan eller hos expeditionen på telefon 0300-18690. Använd inte mejl.

Kallelse får du från Folkuniversitetet. Avgiften betalas till Folkuniversitetet mot utsänd faktura.
Betala INTE till Pensionärsuniversitetets ordinarie bankgiro.
Anmälan till en cirkel är bindande, och avgiften skall betalas om du inte avanmäler dig till expeditionen före kursstart. Är man osäker får man vara med på en lektion för att se om det är rätt nivå  (Se  Nivåinformation ). Vi följer Folkuniversitetets princip, d.v.s. om man börjat en kurs men avbryter den återbetalas inte avgiften.

Främmande språk

Engelska, konversation B2/C1 Kurs 1154987
Beskrivning
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs- och hörförståelse
och grammatikövningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 9.30 – 11.00. 12 ggr. Start 31 jan.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan >>

Engelska, konversation B2/C1 Kurs 1154988
Beskrivning
Kursen fokuserar på att samtala och öva på talspråket, samt läs- och hörförståelse
och grammatikövningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 11.15 – 12.45. 12 ggr. Start 31 jan.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan >>

Tyska, bokcirkel C1 Kurs 1154989
Beskrivning
Vi läser och diskuterar moderna författare från de tyskspråkiga länderna. I samband
med texten tar vi upp aktuell grammatik och målinriktade muntliga övningar.
Cirkelledare
Ilse Bergstrand
Tid
Onsd 10.00-11.30. 12 ggr. Start 1 febr.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Franska, lätt konversation B2 Kurs 1154990
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse och grammatiska
övningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 12.15 – 13.45. 12 ggr. Start 30 jan.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Italienska, B1 Kurs 1154991
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse och grammatiska
övningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 14.00-15.30. 12 ggr. Start 30 jan.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Italienska, lätt konversation B1 Kurs 1154992
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse och grammatiska
övningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Månd 10.30 – 12.00. 12 ggr. Start 30 jan.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Italienska, konversation B2 Kurs 1154993
Beskrivning
Kursen innehåller talövningar samt läs-, skriv-, hörförståelse och grammatiska
övningar.
Cirkelledare
Marina Abate Harvey
Tid
Tisd 13.00 – 14.30. 12 ggr. Start 31 jan.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Spanska, nybörjare till nivå A1 Kurs 1154994
Beskrivning
Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal, grammatik,
textförståelse och kommunikation/dialog.
Cirkelledare
Elisabeth Sääf-Johansson
Tid
Onsd 11.00 – 13.00. 12 ggr. Start 15 mars.
Avgift
925 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Spanska, högre nivå (B1-C1) Kurs 1154995
Beskrivning
Vi försöker kombinera inlärningens fyra element: högläsning/uttal, grammatik,
textförståelse och kommunikation/dialog.
Cirkelledare
Elisabeth Sääf-Johansson
Tid
Onsd 13.30 – 15.45. 9 ggr. Start 15 mars.
Avgift
700 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Litteratur och svenska språket

Litteratur 1 Kurs 1154996
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Cirkelledare
Anna Blomberg
Tid
Onsd 10.00 – 11.30 (udda veckor). 8 ggr. Start 1 febr.
Avgift
450 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Litteratur 2 Kurs 1154997
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Cirkelledare
Anna Blomberg
Tid
Torsd 10.00 – 11.30 (udda veckor). 6 ggr. Start 2 febr.
Avgift
350 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Litteratur 3 Kurs 1154998
Beskrivning
Vi väljer, läser, diskuterar och tar del av varandras åsikter.
Cirkelledare
Anna Blomberg
Tid
Torsd 10.00 – 11.30 (jämna veckor). 7 ggr. Start 9 febr.
Avgift
400 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Internationella lånord Kurs 1154999
Beskrivning
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta
förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Cirkelledare
Anita Verendel
Tid
Torsd 10.30 – 12.00. 10 ggr. Start 2 febr.
Avgift
550 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Internationella lånord Kurs 1155001
Beskrivning
Vi tar upp intressanta lånord, som kommit in i svenska språket under olika
tider. Vi tar särskilt upp latinska och grekiska lånord, eftersom de ofta
förmedlar ett stycke kulturhistoria.
Cirkelledare
Anita Verendel
Tid
Fred 10.30 – 12.00. 10 ggr. Start 3 febr.
Avgift
550 kronor och max 12 deltagare
Till anmälan>>

Målning och teman i konsten

Akvarell Kurs 1155000
Beskrivning
Vi jobbar med olika tekniker, delar våra erfarenheter och utvecklas tillsammans
Cirkelledare
Yvonne Törnkvist
Tid
Torsd 13.00 – 15.30. 10 ggr. Start 2 febr.
Avgift
725 kronor och max 8 deltagare
Till anmälan>>

Oljemålning Kurs 1155003
Beskrivning
Vi målar, diskuterar och låter fantasin flöda.
Cirkelledare
Karin Westin
Tid
Torsd 13.00 – 15.30. 10 ggr. Start 9 febr.
Avgift
725 kronor och max 10 deltagare
Till anmälan>>

Konflikter i bildkonsten Kurs 1155010
Beskrivning
Från bildstormare under medeltiden, modernismen gentemot traditionellt måleri
till Carolina Falkholt kontra Sverigedemokraterna.
Cirkelledare
Jan Molin
Tid
Fred 10.00 – 11.30. 7 ggr. Start 24 febr.
Avgift
500 kronor och max 15 deltagare
Till anmälan>>

Bridge

Bridge Kurs 1155004
Beskrivning
Bridge är ett härligt sällskapsspel, intresset har varit stort för en härlig hjärngympa.
Lokal
Hantverksgatan 28 (mittemot COOP)
Cirkelledare
Bestäms senare
Tid
Onsd 9.30 – 12.15. 11 ggr. Start 25 jan.
Avgift
500 kronor och max 12 deltagare
Anmälan till Rolf Wikhall telefon 0300-72774

Släktforskning

Släktforskning Kurs 1155005
Beskrivning
Du får lära dig metoder och tekniker för att hämta information om dina förfäder i arkiv
och från nätet samt hur du dokumenterar de uppgifter du hittar. Du behöver inga
förkunskaper men grundläggande datorvana och att söka information digitalt är
önskvärt. Du behöver ha med egen laptop. I kursavgiften ingår ett elevabonnemang
på Arkiv Digital (395 kr) som gäller ett kvartal och kan användas hemma.
Cirkelledare
Gunilla Axelsson
Tid
Onsd 11.00 – 13.30. 6 ggr. Start 1 febr.
Avgift
945 kronor och max 6 deltagare
Till anmälan>>

Musik

Refrängen, körsång Kurs 1155008
Beskrivning
Vi sjunger unisont och i stämmor. Kanske har du inte sjungit i kör
sedan i skolan, men nu, när du har lite mer tid, vill testa igen.
Det är roligt och nyttigt att sjunga!
Cirkelledare
Karin Westin
Tid
Onsd 13.00-15.00. 10 ggr. Start 8 febr.
Lokal
Tölö Församlingshem
Avgift
550 kronor och max 20 deltagare
Till anmälan>>

Fågelkurser

Fågelkurs, fortsättning Kurs 1155006
Beskrivning
En elementär fortsättningskurs som är anpassad till fågelintresserade deltagare som inte är helt nybörjare men som har viss erfarenhet av att skåda fågel. OBS! Inget för rörelsehindrade.
Vi kommer huvudsakligen att besöka lokaler i Kungsbackatrakten och utmed Hallandskusten. Våra aktiviteter är enbart utomhus och startar kl 09.00 med beräknad sluttid vid 13-tiden. Eventuellt senare sluttid vid någon exkursion.
Samling vid södra Willys, Inlag. Samåkning.
Viktigt med varm klädsel och ta med matsäck för fika och om möjligt kikare.
Cirkelledare
Anne-Lis och Hugo Krantz
Tid
6 st onsdagar. I fält 1/3, 22/3, 12/4, 19/4, 26/4, 10/5 kl 09.00 – ca 13.
Avgift
650 kronor och max 16 deltagare. Bilersättning tillkommer.
Till anmälan>>

Fågelkurs, nybörjare Kurs 1155007
Beskrivning
Detta är en elementär kurs som är anpassad till deltagare med fågelintresse
och som inte tidigare studerat ämnet. OBS! Inget för rörelsehindrade.
Uteaktiviteterna startar 09.00 och kan vara slut ca kl 12 – 13 beroende på plats
som bestäms efter hand. Vi besöker lokaler i Kungsbackatrakten eller utmed
Hallandskusten.
Samling vid södra Willys, Inlag. Samåkning.
Viktigt med varm klädsel och ta med matsäck för fika och om möjligt kikare.
Cirkelledare
Anne-Lis och Hugo Krantz
Tid
6 st fredagar. Inne 3/3 och 24/3 kl 10 – 12.
Ute 10/3, 14/4, 21/4 och 12/5 kl 9 – cirka 13.
Avgift
650 kronor och max 12 deltagare. Bilersättning tillkommer.
Till anmälan>>

Nivåskala för språkcirklar

Våra språkcirklar är delvis indelade i sex nivåer enligt Europarådets skala. Du kan i skalan grovt definiera din kunskapsnivå. Notera att det oftast behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap och skapar något nytt tillsammans. Syftet är att varje individ ska utvecklas.
Det finns inga prov eller betyg. Men det brukar bli goda resultat eftersom alla deltagare är engagerade. Antingen kursen handlar om fågelskådning eller operamusik eller är en konversationskurs i språk, så brukar det uppstå ett gott kamratskap mellan deltagarna.