Medlemskap

Ny medlem:
Alla pensionärer är välkomna som medlemmar i Pensionärsuniversitet i Kungsbacka.
Fyll i uppgifterna i formuläret nedan och betala medlemsavgiften 150 kr för år 2018 till
bankgiro 5024-6768. Glöm inte att ange namn på inbetalningen.

Är medlem:
Använd formuläret för att ändra medlemsuppgifter.

 

Namn

Postadress och ev lägenhetsnr

Postnr Ort

E-postadress

Telefonnr

Mobilnr

När du klickar på Skicka sänds dessa uppgifter till Pu-Kungsbackas expedition