Medlemskap

  • Ny medlem:
    Alla pensionärer är välkomna som medlemmar i Pensionärsuniversitet i Kungsbacka.
    Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser eller aktiviteter.
    Fyll i uppgifterna i formuläret nedan och betala medlemsavgiften 150 kr för år 2018/2019 till bankgiro 5024-6768. Glöm inte att ange namn, adress och gärna mejladress på inbetalningen.
  • Är redan medlem:
    Använd formuläret för att vid behov ändra medlemsuppgifter.

Namn

Postadress och ev lägenhetsnr

Postnr Ort

E-postadress

Telefonnr

Mobilnr

När du klickar på Skicka sänds dessa uppgifter till Pu-Kungsbackas expedition