Medlemskap

 • Ny medlem:
  Alla pensionärer är välkomna som medlemmar i Pensionärsuniversitet i Kungsbacka.
  Du måste vara medlem för att deltaga i våra kurser eller aktiviteter.
  Fyll i uppgifterna i formuläret nedan och betala medlemsavgiften 150 kr för år 2018 till
  bankgiro 5024-6768. Glöm inte att ange namn, adress och gärna mejladress på inbetalningen.
 • Är redan medlem:
  Använd formuläret för att vid behov ändra medlemsuppgifter.

Namn

Postadress och ev lägenhetsnr

Postnr Ort

E-postadress

Telefonnr

Mobilnr

När du klickar på Skicka sänds dessa uppgifter till Pu-Kungsbackas expedition